News:


Armagedon zvířecí říše - Díl 5. - Soudný den

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 10am - Apr 6, 2012
Před 65 miliony let se Země srazila s kometou velikosti Everestu, jež dokázala rozbořit království dinosaurů na Zemi za jediný den. Rozpoutala drtivý úder, který se prohnal po celé zeměkouli za pouhých 24 hodin: rázovou vlnu vypařených hornin, ničivé zemětřesení o síle 13 stupňů, stovky metrů vysoké přílivové vlny a smrtící déšť rozžhaveného kamení. Kdysi mocná říše dinosaurů zanikla náhle a krutě během okamžiku. Ale jak bývá u hromadného vymírání pravidlem, zánik jednoho dominantního živočišného druhu uvolnil cestu dalším druhům, aby mohly žít a množit se.
Hodnocení: 3.0 (32 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB