News:
Подробнее на сайте: https://caremedicine.ruhttps://youmedicine.ruhttps://elmedicino.ruhttps://primemedicine.ruhttps://forcehealth.ruhttps://firehealth.ru
https://fullmedicine.ru
https://plusmedicine.ruhttps://italianmedicine.ru https://boomhealth.ru
https://qualitymedicine.ruhttps://medicinearea.ru https://enjoyhealth.ru https://honeymedicine.ru https://luckmedicine.ru


Slovník pojmů

Slovník pojmůV tomto článku vám přiblížíme význam některých nejčastěji používaných výrazů z oblasti televizního vysílání - platných standartů a rozvoje online interaktivních a mobilních platforem - zařízení.

 

 

 

ATSC
(Advanced Television Systems Committee)
Americký standard pozemní digitální televize, vytvořený stejnojmennou organizací.

Common interface
(CI)
Modul, který je mostem mezi uživatelskou kartou (smart card) potřebnou k příjmu placeného vysílání a přijímačem. Modul se zasune se do PCMCIA portu a vloží se do něj uživatelská karta.

Conditional Access Table
tabulka podmíněného přístupu
říká, jakým způsobem vyhodnocovat informace o podmíněném přístupu k jednotlivým programovým službám

DAB
(Digital Audio Broadcasting)
Systém navržený za účelem poskytování služeb přenosu vysoce kvalitních audio programů a přenosu dat pro mobilní, přenosné a stacionární přijímače nebo pro šíření v kabelových sítích a to s využitím zemských (T-DAB) a družicových (S-DAB) vysílačů v kmitočtových pásmech VHF/UHF.

DVB-T
(Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
digitální zemské vysílání
Přenos digitálního televizního signálu bezdrátově pozemní cestou. Technologie digitálního přenosu je samozřejmě odlišná od původní analogové. Obraz i zvuk plus všechny ostatní složky (EPG – programový průvodce, teletext či VPS) jsou nejprve zdigitalizovány a poté jsou dopraveny k divákovi společným datovým kanálem. Televizor musí být protento druh provozu vybaven digitálním tunerem (v elektroprodejnách jsou takové televizory zkratkou DVB-T), ke staršímu přístroji se zapojí set-top-box. Připojí se mezi anténní kabel a televizor. Majitelé notebooků mohou DVB-T přijímat prostřednictvím USB modulu či speciální DVB-T karty.

DVB
(Digital Video Broadcasting)
Skupina společností a organizací, která vyvinula systém digitální televize DVB-T pro pozemní vysílání, satelitní DVB-S a kabelovou verzi DVB-C.

MWS
(Multimedia Wireless System)
Multimediální rádiové systémy jsou zemské systémy, které mají svůj původ v telekomunikacích a/nebo v rozhlasové službě a ktereé poskytují pevný rádiový přístup k multimediálním službám přímo koncovému uživateli. MWS mohou nabízet různé stupně interaktivity, včetně jednoduchých distribučních systémů, například digitálních MVDS.

DVB-MC
(Digital Video Broadcasting - Microwave Cable)
Rádiové systémy MVDS (Multichannel Video Distribution System), jsou součástí MWS. Využívají principy standardu DVB-C v kmitočtových pásmech do 10 GHz.

DVB-MS
(Digital Video Broadcasting - Microwave Satellite)
Rádiové systémy MVDS, jsou součástí MWS. Využívají principy standardu DVB-S v kmitočtových pásmech nad 10 GHz.

Diskrétní kosinová transformace
Diskrétní kosinová transformace je jedním ze základních procesů komprese. Obraz se uspořádá do bloků pixelů. Uvnitř těchto bloků pixelů se informace časového charakteru transformuje na informaci o frekvenci. Pro každý z komponentů frekvence lze následně zjistit jeho sílu. Slabé (nízkoenergetické) komponenty nebudou viditelné - lze je tedy 'zapomenout', aniž by to divák zaregistroval. .

HDTV
(High Definition Television)
televize s vysokou rozlišovací schopností
digitální televizní vysílání s vysokým rozlišením, dnes typicky 1 920 x 1 080 bodů nebo 1 280 x 720 bodů (v druhém případě tedy více, než vyžaduje minimum HD Ready), nabízející – oproti analogovému systému PAL (720 x 576 bodů, 4:3) – až pětkrát více detailů. Televizor, projektor, rekordér apod. kompatibilní s HDTV musí splňovat celou řadu parametrů, které jsou navíc v různých částech světa různé. U nás je nejjednodušší spoléhat na evropské de facto standardy HD Ready a Full HD, které jsou už běžnou součástí nejrůznějších přístrojů. HDTV je skutečným nástupcem PAL/SECAM/NTSC (DVB-T jím není).

ERP
(Effective Radiated Power)
efektivní vyzářený výkon

SFN
(Single Frequency Network)
jednofrekvenční síť
Modulační princi OFDM umožňuje provozovat všechny vysílače DVB-T na jednom kmitočtu (kanále), tj. v tzv. jednofrekvenční síti.

DVB-S
(Digital Video Broadcasting - Satellite)
Digital video broadcasting - satelite; Standard digitálního vysílání přenášeného satelitní cestou. Používá se celosvětově, přenáší data v kompresi MPEG-2.

DVB-CI
(Digital Video Broadcasting - Common Interface)
Společné DVB rozhraní pro použití s podmíněným přístupem a dalšími aplikacemi.

Digital Video Broadcasting - Return Channel Terrestrial
(digitální televizní vysílání - zpětný zemský kanál)

EPG
(Electronic Program Guide)
elektronický programový průvodce
Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

GSM
(Global System for Mobile communication)
globální systém pro mobilní komunikaci

VoD
(Video on Demand)
video na vyžádání
Služba divákům (zpravidla placená), při které sami volí na co se budou v televizi nebo na PC dívat, bez ohledu na televizní program. Na webu existují virtuální půjčovny filmů, ve kterých si divák vybere některý z titulů a za poplatek si ho dočasně stáhne do svého počítače. Film pak může sledovat, řídit si v něm rychlost, třeba i přeskakovat z místa na místo nebo se vracet k povedeným scénám kdykoliv (příklad takové služby v ČR-IPTV).

FEC
(Forward Error Correction)
dopředná korekce chyb
Systém DVB-T využívá velmi účinné metody protichybového zabezpečení přenosového kanálu, zajišťující, že dekodér je schopen opravit určité množství chybných dat poškozených při přenosu. Patří mezi ně vnější Reed-Solomonovo kódování, vnější bajtové prokládání (interleaving), vnitřní symbolové a bitové prokládání a vnitřní konvoluční kódování FEC s volitelným kódovým poměrem k/n (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8).

Guard Interval
ochranný interval
Část doby trvání jednoho OFDM symbolu, která není přijímačem zpracována jako užitečný signál. Do tohoto intervalu spadnou všechny odrazy signálu (duchy), po jeho uplynutí již lze signál dekódovat, protože je ustálený. Ochranný interval ve svém důsledku také umožňuje provozovat vysílače v síti SFN.

IDTV
(Integrated Digital Television)
digitální televizní přijímač
Přístroj pro příjem pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T), případně i analogového pozemního vysílání (hybridní přijímač).

ISDB-T
(Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial)
Japonský systém pozemní digitální televize.

OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplex)
ortogonální frekvenčně dělený multiplex
Modulační princip, používaný systémem DVB-T. Televizní kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem. Často se označuje COFDM (Coded OFDM), kde slovo Coded vyzdvihuje jeho silné protichybové zabezpečení.

MHP
(Multimedia Home Platform)
multimediální platforma pro domácí přijímače
Standard, na němž jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůznější (interaktivní) multimediální aplikace. MHP je založena na jazyku Java.

Mod 2k
Jeden ze dvou možných modů modulace OFDM, kdy přenosový kanál obsahuje 1705 subnosných kmitočtů. Je používán pouze ve Velké Británii.

Mod 8k
Jeden ze dvou možných modů modulace OFDM, kdy přenosový kanál obsahuje 6817 subnosných kmitočtů. Bude používán ve všech evropských zemích s výjimkou Velké Británie.

MPEG2
(Moving Pictures Expert Group)
skupina expertů pro pohyblivé obrázky
Metoda zdrojového kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB i u disků DVD.

Multiplex
Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, patřících jednotlivým televizním a rozhlasovým programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě. Jeden multiplex, vysílaný v digitální formě z pozemních vysílačů, nahrazuje jeden doteď analogově vysílaný program. Doplňkovým službami multiplexu jsou například teletext, programovací kódy pro nahrávání VPS či EPG – elektronický přehled vysílaných pořadů.

QAM
(Quadreature Amplitude Modulation)
kvadraturní amplitudová modulace
Vícestavová digitální modulace, která je aplikována na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Nejčastěji je používána varianta 64-QAM, kde číslice 64 znamená, že amplituda a fáze subnosné vlny může nabývat 64 různých hodnot, a tedy přenášet současně 6 bitů (26=64).

Statistický multiplex
Statistický multiplex je řešením, které přenosovou kapacitu společné přenosové cesty přiděluje podle momentální potřeby - a dokáže tudíž pružně reagovat na to, kdy jeden dílčí kanál potřebuje více prostoru, a druhému momentálně stačí menší datový tok.

VBR
(variable bit rate)
proměnlivý datový tok
Multiplex, v němž jsou všechny programy vysílány v proměnlivém datovém toku nazýváme statistickým multiplexem.

DVB-H
(Digital Video Broadcasting - Handhelds)
DVB-H je standard pozemního digitálního vysílání, který klade menší nároky na napájení než DVB-T, a proto je ideální pro příjem digitálního televizního vysílání mobilními telefony a PDA ze standardních televizních vysílačů, bez účasti sítě GSM. Standard DVB-H byl dříve známý tépod názvem DVB-X.

DMB
(Digital Multimedia Broadcasting)
je alternativní systém vysílání videosignálu pomocí DAB infrastruktury. Tento systém byl vynalezen v Jižní Koreji, kde se v současnosti nejvíce užívá pro příjem televizního vysílání v mobilních zařízeních. Pomocí systému DMB lze vysílat video programy o datovém toku 384 kb/s a audio signál 64 kb/s, což odpovídá zvukové kvalitě vlnového rozsahu FM.

CI
(common interface)
viz. common interface

Cinch
Souosý konektor pro kvalitní připojení analogového audio nebo video signálu. Pro odlišení konektorů Cinch jsou používány tři barvy - žlutá pro připojení videosignálu a signálu CVBS, červená pro pravé audio (R) a bílá pro levé audio.

COFDM
(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex)
Systém vysokofrekvenční modulace zabezpečující přenos signálu digitální televize pozemní cestou (viz DVB-T). COFDM se v praxi používá v módu 2k (Velká Británie) či módu 8k (zbytek světa), většina přístrojů pro příjem DVB-T podporuje oba módy (je záhodno si před koupí přístroje tuto informaci ověřit u prodejce).

CVBS
(Composite video)
Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

DVB-C
(Digital Video Broadcasting - Cable)
Standard digitálního vysílání kabelové televize. Používá se celosvětově, přenáší data v kompresi MPEG-2.

FTA
(Free To Air)
Volně šiřitelné programy - obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů (viz Common Interface).

Level
úroveň
Bližší definice parametrů (datový tok) signálu standardu MPEG-2, které musí přístroj takto označený bezchybně zpracovat.

MP@ML
(Main Profile & Main Level)
Nejběžnější souhrnná definice parametrů signálu standardu MPEG-2, které musí přístroj takto označený bezchybně zpracovat.

OSD
(On Screen Display)
Možnost provádět nastavení přístroje pomocí menu na obrazovce televizoru.

Profile
Profil
Bližší definice parametrů (rozlišení, snímková frekvence) signálu standardu MPEG-2, které musí přístroj takto označený bezchybně zpracovat.

PVR
(Personal Video Recorder)
Zkratka označuje přístroje, které jsou vybaveny pro přímé zachytávání DVB(C/S/T) signálu na digitální médium (obvykle pevný disk) a jeho následné přehrávání.

RGB
(Red - Green - Blue)
Červená - zelená - modrá
Způsob nejkvalitnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Kvalita se vyznačuje zejména čistotou barev a kontrastních přechodů. Zároveň je tento způsob propojení nezávislý na použitém systému modulace barev (PAL, SECAM, NTSC). Ne všechny přístroje jím disponují.

RS-232
(RS-232)
Standardní sériové rozhraní používané pro propojení přístrojů spotřební elektroniky s domácím počítačem. Může sloužit k přenosu binárních dat do přístroje (viz Upgrade).

S-Video
(Separated Video)
Obrazový signál s oddělenou jasovou „Y“ a barevnou „C“ (chrominanční) složkou. Způsob kvalitního propojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

SCART
21 pólový konektor používaný pro přístroje spotřební elektroniky v Evropě. Umožňuje snadné propojení různých typů audio a video zařízení.

TimeShift
Režim, umožňující sledování televizního programu se zpožděním.

UHF
(Ultra High Frequency)
Frekvence elektromagnetického vlnění v rozsahu 470 až 860 MHz, které se používá k pozemnímu přenosu televizního vysílání.

Upgrade
Aktualizace verze programu (software)přístroje spotřební elektroniky. Některé přístroje umožňují upgrade pomocí propojení s počítačem pomocí sériového rozhraní (RS-232, USB), možný je též upgrade přes anténní vstup (pokud je odvysílán a přístroj tuto možnost podporuje).

RF modulátor
Umožňuje připojit televizor k DVB-T přijímači pomocí anténního kabelu. Některé starší televizory nejsou vybaveny konektorem SCART a potom je připojení přes konektor RF modulátoru (často také RF OUT) jedinou možností. Modulátor by měl umožnit zvolit normu (PAL, SECAM atd.) a dále TV kanál, na kterém bude možné výstup z přijímače naladit. Zkratka RF vychází ze slov Radio Frequency - rádiová frekvence.

RF IN/OUT konektory
Na konektor RF IN (někdy též Antenna nebo Aerial IN) lze připojit anténu pro příjem pozemní televize. Na RF OUT lze připojit televizor, který není vybaven výstupem SCART.

DVI
(Digital Visual Interface)
DVI slouží pro digitální přenosy video signálu z grafické karty na digitální displej. Rozeznáváme DVI-D (pouze digitál) a DVI-I.

HDMI
(High Definition Multimedia Interface)
Základní konektor ve světě vysokého rozlišení (HD). Přenáší digitálně videosignál v nejvyšší možné kvalitě a současně i digitální prostorový zvuk s až osmi kanály (7.1). K propojení Blu-ray/DVD přehrávač – zesilovač – televizor, či set-top box – televizor, tak stačí na každé dvě komponenty pouze jediný kabel. Výhodou zvláště pro napojení projektorů je možná délka HDMI kabelu i přes třicet metrů. Dnes se používá nejčastěji ve verzi 1.3 (a, b), která stačí – v případě použití kvalitního kabelu – i pro propojení 3D televizoru a 3D BD přehrávače. Nejnovější verzí je 1.4, která přináší například možnost přenést připojení k internetu na napojené zařízení (speciální datový kanál ? la lokální počítačová síť LAN).

S/PDIF
(Sony/Philips Digital Interface)
Označení pro digitální audio výstup nebo vstup, většinou optický.

USB
(Universal Serial Bus)
USB je externí obvod (standartní interface) pro komunikaci počítačů a externích obvodů. Podporuje systém Plug and Play a je běžný na současných operačních systémech. Dovoluje rychlejší přenos dat než paralelní a sériové porty.

Dolby Surround
První prostorová technologie společnosti Dolby. Skládala se ze tří kanálů: dvou předních a jednoho zadního.

Dolby Pro Logic
(DPL)
Od Dolby Surround se liší přidáním středového kanálu pro hlas, takže hlas mluvících postav nepřichází ze stran, ale zepředu. Kanál může být zakódován ve stereo signálu s omezením rozsahu surroundu na 7 kHz.

Dolby Digital
(DD)
Digitální formát, který obsahuje šest kanálů: dva přední, středový, dva surroundy a kanál vyhrazený pro nízkofrekvenční efekty (Low Frequency Effects, tzv LFE kanál) pro subwoofer. Označení 5.1 tedy znamená, že šestý kanál nemá plný frekvenční rozsah a pracuje pouze s frekvencemi do 120 Hz.

Dolby Pro Logic II
(DPL II)
Vícekanálový formát, který umožňuje dekódovat na pěti kanálech nejen Dolby Surround, ale i klasický stereofonní signál. Surround kanály mají plný frekvenční rozsah a hrají stereo.

Digital Theater Surround
(DTS)
Vícekanálový digitální formát společnosti Digital Theater Systems. Stejně jako Dolby Digital obsahuje 5+1 samostatných kanálů. Pracuje ale s lepší kompresí, takže poskytuje vyšší kvalitu.

Dolby Digital EX
(DD EX)
Sedmikanálový digitální formát (6.1). Rozšiřuje Dolby Digital o zadní surround a vytváří tak lepší iluzi prostoru.

DTS Extended Surround
(DTS-ES)
Sedmikanálový digitální formát (6.1). Podobně jako Dolby Digital EX rozšiřuje formát DTS o zadní surround.

Dolby Pro Logic IIx
(DPL IIx)
Reprodukční osmikanálový formát (7.1). Umožňuje dekódovat stereo, 5.1 nebo 6.1 signály na 7.1. Může být použit také spolu s DTS a DTS-ES.

ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line)
Jedna ze čtyř technologií tyou DSL, je navržena s větší přenosovou šířkou pásma směrem k uživateli (downstream) než směrem k poskytovateli připojení (upstream). Spoj využívá kabelových telefonních vedení. Přenosová rychlost k uživateli je v rozsahu 1,5-9 Mb/s, v opačném směru je rychlost 16-640 kb/s. Délka připojení může být až 5OOO m po jednoduchém krouceném dvoupáru.

ADSL2
(Asymmetric Digital Subscriber Line)
Novější verze ADSL umožňuje přenos při vyšších přenosových rychlostech. ADSL2plus je vhodná pro přenosy HDTV.

bit
Jednotka informace představující stav systému, má jednu ze dvou hodnot - zapnuto (1) nebo vypnuto (0).

bit/s
Počet bitů informací přenášených nebo vysílaných každou sekundu.

bps
(bits per second)
Alternativní název pro pro bit/s.

byte
Vyslovuje se bajt. Je to řada bitů zpracovaná jako jednotka informace, byte je digitální slovo, normálně obsahuje 8 bitů.

dBi
Relativní zisk antény vztažený k zisku izotropní antény.

dBK
Ekvivalentní šumová teplota zařízení v Kelvinech vyjádřena v decibelech logaritmické stupnice.

dB/K
Jednotka, která se používá k vyjádření šumového čísla nebo parametru G/T přijímací pozemní stanice. Udává se v decibelech logaritmické stupnice.

dBW
(decibelWatt)
DecibelWatt, výkon signálu ve watech, vyjádřený v dB logaritmické míry.

dBW/m2
Výkon rádiové vlny dopadající na plochu o rozměru jednoho čtverečního metru, měřený ve watech a vyjádřený v decibelech logaritmické stupnice.

decibel
(dB)
Jednotka porovnávající dvě hodnoty, například dvě úrovně proudů, napětí nebo výkonů udávané v dB logaritmické stupnice. Užívá se hlavně pro vyjádření rozdílu mezi velkými nebo naopak malými hodnotami. Příklad R = 10 . log10(r), kde r je hodnota lineárního poměru a R je poměr v dB

Zpětný kanál
Zpětný kanál od diváka k provozovateli vysílání nebo interaktivních služeb používaný k přenosu dat v rámci digitálního vysílání nebo k službě video na vyžádání. Většinou se používá pevných telefonních linek (DSL) nebo přenosu pomocí mobilních telekomunikací (GPRS, UMTS).

MPEG-4
Multimediální standard, který v roce 1998 vytvořila skupina Moving Picture Experts Group (MPEG) založený na formátu QuickTime. Umožňuje ukládat obraz ve stejné kvalitě při násobně menším objemu dat, kvůli úspoře místa. Součástí specifikace je kódování obrazu, zvuku i vlastní kontejner MP4. Obrazové kódování, má řadu profilů a kodeky jako DivX nebo XviD z nich využívají pouze profil ASP (Advanced Simple Profile), případně SP (Simple Profile). MPEG-4 zdědil některé vlastnosti starších standardů MPEG-1 a MPEG-2 a přidal k nim řadu novinek. O standard MPEG-4 se jedná i v souvislosti s DVB-T, pro HDTV se používá H.264/MPEG-4 AVC, protože MPEG-4 by snížilo počet programů v jednom multiplexu z pěti na dva nebo tři.

WMV9
Multiformát společnosti Microsoft, ve kterém (na rozdíl od běžných DVD Video disků), povoluje norma pro Blu-ray ukládat video na povrch média ve více formátech. Konkrétně se využívá MPEG-2, H.264/AVC a také kodek společnosti Microsoft s označením VC-1. Audio bude povoleno ukládat rovněž ve více různých formátech. Například PCM, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD a také DTS HD.

DiSEqC
(Digital Satellite Equipment Control)
je komunikační protokol pro spolupráci satelitního přijímače se zařízeními prosledovánídružic, t.j. motor otáčející parabolickou anténou nebo přepínač zdrojů signálu z více parabol. Protokol je kompatibilní i se zařízeními používanými k natáčení velkých parabolických antén pracujících v pásmu C, pokud se použije s DiSEqC pozicionér. Napájení i přenos povelů funguje po stejném koaxiálním kabelu, kterým přichází signál do satelitního přijímače. K dispozici několik verzí protokolu:

DiSEqC 1.0 - umožňuje přepínat mezi 4 zdroji satelitního signálu
DiSEqC 1.1 - umožňuje přepínat mezi 16 zdroji signálu
DiSEqC 1.2 - umožňuje přepínat mezi 16 zdroji signálu a ovládat motor pro horizontální natáčení paraboly
DiSEqC 2.0 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.0
DiSEqC 2.1 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.1
DiSEqC 2.2 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.2
DiSEqC 3.0 - jako 2.x, plus možnost řízení přes externí sběrnici

Protokoly jsou zpětně kompatibilní, což znamená, že satelitní přijímač s podporou DiSEqC 2.0 může ovládat přepínač signálu verze 1.0, ale přijímač s podporou 1.0 neumí natáčet parabolu pomocí motoru.

YPbPr
Zkratka YPbPr se používá u analogového videa pro přenos videosignálu. Vyjadřuje rozdíly mezi hlavními barvami (RGB) a hodnotou signálu. Y reprezentuje úplný jas, Pb je rozdílem modré barevné složky a jasu a Pr je dalším rozdílem, tentokrát jasu a červené barvy. Dalším možným zápisem je tedy trojice složek Y, B-Y, R-Y. Její obdobou je termín YCbCr pro video digitální, který se dá na YPbPr přepočítat. YUV je obecný název pro rozdílové složky, které se oproti RGB lépe ukládají a komprimují.

VCR
(Video Casette Recorder)
Videorekordér, používající na záznam kazety, nejčastěji systému VHS.

VHF
(Very High Frequency)
Kmitočtové pásmo elektromagnetického pole o rozsahu 30 - 300 MHz, tedy 10 až 1 metrů, v češtině označované jako VKV (velmi krátké vlny). Vysílá zde (mimo jiné služby ) rozhlas a analogová televize (I. - III. pásmo, tj. 1. - 12. kanál, 48 - 230 MHz).

Video on Demand
video na vyžádání
Služba divákům (zpravidla placená), při které sami volí na co se budou v televizi nebo na PC dívat, bez ohledu na televizní program. Na webu existují virtuální půjčovny filmů, ve kterých si divák vybere některý z titulů a za poplatek si ho dočasně stáhne do svého počítače. Film pak může sledovat, řídit si v něm rychlost, třeba i přeskakovat z místa na místo nebo se vracet k povedeným scénám kdykoliv (příklad takové služby v ČR-IPTV).

VPS
(Video Proramming System)
Systém vysílání časových údajů televizního vysílání, umožňující videorekordéru identifikovat začátek a konec nahrávaného pořadu. Vysílá se v 16. řádku televizního videosignálu. VPS ale nefunguje v digitálním vysílání, kde má ale ekvivalent v podobě systému PDC.

USB tuner
Externí digitální přijímač k PC nebo pro notebook. Jeho výhodou je jednoduché zapojení díky konektoru USB , kdy majitelé nemusí na skříni svého PC povolit ani jeden šroubek. Minimalistickým řešením televizního příjmu USB tunerem je provedení ve formě tzv. \"klíčenky\". Divák ji zapojí přímo do USB konektoru na PC a do anténního konektoru přijímače pak připojí kabel od antény. Rozměrnější jsou samostatné moduly, mající podobu \"krabičky\" nejrůznějšího tvaru, oproti klíčenkám nabízející i další konektory. Pro jejich připojení k PC slouží samostatný USB kabel a je jedno, jestli se výrobek používá se stolním nebo s přenosným počítačem. Dodávka obsahuje kromě instalačního CD i malou pokojovou anténu, která ale z pricipu nedává takové výsledky příjmu jako venkovní.

Teletext
Nejstarší doplňková služba u analogového televizního vysílání, jehož vznik se datuje do 70. let minulého století. Na téměř 800 stranách nabízí divákům textové informace s jednoduchou grafickou úpravou. V analogovém vysílání je teletextová informace obsažena v zatmívacích řádcích, mezi každými dvěma televizními půlsnímky. Podobnou službou u digitálního vysílání je EPG, který má samostatný datový tok, který je součástí multiplexu.

Stream
Stream znamená v angličtině proudění a v počítačovém použití znamená přenos videa přes internet k divákům. Umožňuje sledovat přenášený obraz a zvuk kliknutím na ikonu pro přehrání na požadované webové stránce bez toho, že by bylo nutné čekat, až se video do počítače nahraje celé. Na rozdíl od stahování se počítačový soubor neuloží do počítače. Díky \"streamování\" přes internet vysílají televizní i rozhlasové stanice z celého světa.

SDI
(Serial Digital Interface)
Zařízení, kerým se digitální tok videosignálu (o rychlosti 270 Mbit/s) přivádí ze studia ke kodérům a multiplexeru.

SDTV
(Standard Definition TV)
Televize se standardním rozlišením, která má podle evropské normy PAL 576 řádků a podle amerického standardu NTSC 480 řádků. Televizory v dnešních domácnostech jsou jen typu SDTV, tedy nižšího rozlišením než HDTV (High Definition TV).

RC
(Remote Control)
Zkratka pro dálkové ovládání přístroje, buď pomocí infračerveného nebo i vf signálu.

Receiver
Přijímač analogového nebo digitálního vysokofrekvenčního signálu.

QPSK
(Quadrature Phase Shift Keying )
Kvadraturní fázová modulace; modulační metoda používaní pro jednotlivé nosné kmitočty DVB-T. Je méně výkonná proti QAM, ale velmi odolná. Její jeden symbol nabývá 4 stavů a lze jím tedy přenést naráz 2 bity informace

PAL B/G
Televizní norma PAL používaná ve většině zemí západní Evropy, s odstupem nosné frekvence obrazu od frekvence zvuku 5,5 MHz

PAL DK
Norma televizního vysílání používaná v ČR a východní Evropě s odstupem nosné frekvence obrazu a zvuku 6,5 MHz.

PAL
(Phase Alternative Line)
Televizní norma používaná ve většině Evropy, typicky 50 Hz a 625 řádků, z nichž viditelných jich je ale jen 576 – zbytek řádků slouží pro synchronizaci a teletext.

PDC
(Programme Delivery Control System)
Systém pro přenos dat v rámci teletextu, přenášející informace vysílaného programu, kterými se na dálku řídí domácí videorekordéry. Systém PDC je podobný systému VPS, používá se ale v digitálním vysílání.

PIP
(Picture in Picture)
V překladu obraz v obraze. Funkce PiP znamená, že na televizní obrazovce běží současně dva programy. Takovou funkcí mají přijímače s druhou ladicí jednotkou (tunerem), která umožňuje „přidat“ k hlavnímu programu ještě další stanici, která se zobrazuje ve zmenšeném okně, umístěném zpravidla v některém z rohů obrazovky. Divák si sem navolí program, který ho sice zajímá, ale zatím tam třeba ještě je reklama. Když v menším okně začne očekávaný program, jednoduše se přepne na celou obrazovku.

RF modulátor
Modulátor vysokofrekvenčního signálu je obvod, umožňující připojit set-top-box i ke starším televizorům, které nemají konektor pro vstup videosignálu (zpravidla SCART). Majitelé digitálního přijímače s RF modulátorem ho mohou připojit k televizoru bez videokonektoru jen standardním koaxiálním anténním kabelem. Na set-top-boxu si nastaví, který kanál z pásma UHF má zařízení používat, a stejný kanál si pak naladí na televizi. Signál dopravený do televizoru přes modulátor je sice o něco méně kvalitní, než kdyby byl připojen kabelem SCART ale na druhou stranu si nemusí diváci hned kupovat nový televizor pro sledování digitálního vysílání.

Menu
Základní funkce moderních přístrojů (například i digitálního přijímače) se mohou nastavit tlačítky na předním panelu nebo na dálkovém ovládání. Příkladem může být ovládání hlasitosti. Další parametry se ovládají tlačítky na DO, prostřednictvím grafického rozhraní - menu na obrazovce televizoru.

Jack
Souosý konektor pro zvukový (NF) signál, nejčastějí o průměru 3,5 mm nebo 2,5 mm a 6,3 mm. Konektor pro mono zvuk má 2 kontakty (stereoprovedení 4 kontakty).

Datový tok
jeden z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících kvalitu vysílání udávaný v Mb/s. Je to kapacita, kterou využívá program ke svému přenosu. Čím je datový tok větší, tím je přenášený program kvalitnější.

Full HD
nadstavba nad HD Ready a tudíž opět evropský standard organizace EICTA, dnes známé jako DigitalEurope. Zařízení označené tímto způsobem musí podporovat rozlišení alespoň 1 920 x 1 080 bodů a stejně jako HD Ready i ono se hlásí ke splnění všech podmínek evropského vysílání ve vysokém rozlišení, tedy HDTV. Standard opět – stejně jako HD Ready – nevyžaduje přítomnost HDTV tuneru v daném zařízení. Pokud jde o rozhraní, opět tu musí být k dispozici alespoň jedno HDMI (či starší DVI).

HD Ready
evropský standard organizace EICTA (Evropská asociace informačního a komunikačního průmyslu), dnes známé jako DigitalEurope, podmnožina Full HD. Říká kupujícímu, že jím vybraný televizor, set-top box či další zařízení jsou schopny si poradit, tedy správně zobrazit a také předat, záznam či vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV). V praxi to znamená, že takovýto přístroj zvládá minimálně 720 řádků (rozlišení min. 1 080 x 720 bodů), v případě širokoúhlé obrazovky 16:9 pak minimálně 768 řádků (1 366 horizontálních a 768 vertikálních obrazových bodů). Zároveň předepisuje, že přístroj musí být vybaven alespoň jedním rozhraním HDMI či dnes už málo používaným DVI. V současnosti jsou snad všechny televizory na českém trhu poplatny alespoň tomuto standardu. Ale pozor! HD Ready nevyžaduje v daném zařízení přítomnost tuneru pro HDTV.

HDMI-CEC
(HDMI-Consumer Electronics Control)
řízení spotřebně-elektronických přístrojů
Nadstavba původního HDMI dovolující řízení všech přístrojů propojených přes kabel HDMI jedním dálkovým ovladačem, typicky televizním. Vzájemně lze propojit – a následně řídit – až deset audio-video zařízení nejrůznějších druhů, včetně DVD rekordérů, fotoaparátů a kamer. U moderních přístrojů z posledních dvou, tří let je drtivá většina HDMI rozhraní poplatná této normě a nejinak jsou na tom i propojovací kabely.

Pozorovací vzdálenost u plochých televizorů
Pro HDTV a zvláště pak pro 3D HDTV je důležité umístění televizoru v patřičné vzdálenosti, je také pochopitelně velmi důležité i pro vaše oči. Například společnost Samsung udává pro úhlopříčku 66 cm (26\") – 1,7m; pro 81 cm (32\") – 2 m; pro 94 cm (37\") – 2,3 m; pro 102 cm (40\") – 2,5 m; pro 107 cm (42\") – 2,7 m; pro 117 cm (46\") – 2,9 m a pro 127 cm (50\") – 3,2 m.

Rozlišení
V zásadě se vysílání s velkým rozlišením (HDTV) v Evropě šíří ve dvou rozlišeních – 720p (typicky 1 280 x 720p bodů) a 1080i (1 920 x 1 080i bodů). Jedná se o 720 řádků zobrazovaných „p“, tedy progresivně (celý snímek najednou), 1080i využívá 1 080řádků zobrazovaných prokládaně (interlaced – „i“), což znamená, že se vykreslují postupně liché a sudé řádky.

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB