Search - Kategorie
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Odkazy
Search - Video
Search - GMapFP
k2
Search - Community Builder
Search - GroupJive
Search - JComments
News:


Video kategorie (Dokumenty)

497 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Hrdelní zločiny - vraždy a tresty smrti v ČSSR (oběti a vrazi - police story) Mirek Stehlík 1
409 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
This episode is about Zahra, a 75 year old woman from Morroco, admitted to the hospital for abdominal pains. To the surprise of the doctor, the pain was due to a baby, mummified in her womb from a pregnancy 46 years earlier. The second part of this episode is about Jane Ingram...who gave birth to a baby that developed outside of the womb, in her abdomen.
845 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
How big can they get? What's the largest so far detected? Where does an 18 billion solar mass black hole hide? We've never seen them directly... yet we know they are there... Lurking within dense star clusters... Or wandering the dust lanes of the galaxy.... Where they prey on stars... Or swallow planets whole. Our Milky Way may harbor millions of these black holes... the ultra dense remnants of dead stars. But now, in the universe far beyond our galaxy, there's evidence of something even more ominous... A breed of black holes that have reached incomprehensible size and destructive power. It has taken a new era in astronomy to find them... High-tech instruments in space tuned to sense high-energy forms of light -- x-rays and gamma rays -- that are invisible to our eyes. New precision telescopes equipped with technologies that allow them to cancel out the blurring effects of the atmosphere... and see to the far reaches of the universe. Peering into distant galaxies, astronomers are now finding evidence that space and time can be shattered by eruptions so vast they boggle the mind. We are just beginning to understand the impact these outbursts have had on the universe around us. That understanding recently took a leap forward. A team operating at the Subaru Observatory atop Hawaii's Mauna Kea volcano looked out to one of the deepest reaches of the universe... And captured a beam of light that had taken nearly 13 billion years to reach us. It was a messenger from a time not long after the universe was born. They focused on an object known as a quasar... short for "quasi-stellar radio source." It offered a stunning surprise... A tiny region in its center is so bright that astronomers believe it's light is coming from a single object at least a billion times the mass of our sun... Inside this brilliant beacon, space suddenly turns dark... as it's literally swallowed by a giant black hole. As strange as they may seem, even huge black holes like these are thought to be products of the familiar universe of stars and gravity. They get their start in rare types of large stars... at least ten times the mass of our sun. These giants burn hot and fast... and die young. The star is a cosmic pressure-cooker. In its core, the crush of gravity produces such intense heat that atoms are stripped and rearranged. Lighter elements like hydrogen and helium fuse together...
286 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Gruzie, nejstřeženější tajemství Kavkazu. Uhrančivá přitažlivost památek a přírodních krás u břehů Černého moře. Říká se, že přírodním krásám Černomoří podlehl sám Bůh a často tam prodléval. Gruzíncům věnoval nádherné přírodní scenérie jako znak díků za pozvání k oslavě rozdělení souše na jednotlivé země. Od té doby střeží Gruzie umělecký odkaz svých předků a pěstuje své jedinečné tradice. Země má až uhrančivou přitažlivost, její motto: „síla je v jednotě" odráží moudrost národa, který přetrpěl řadu invazí a ozbrojených konfliktů. Ačkoli je Gruzie rozlohou nevelká, uchovala si neuvěřitelnou rozmanitost živočišných druhů. Je to pravá kavkazská země se středomořskou atmosférou, kde žije národ prodchnutý evropanstvím a západním duchem.
347 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Stonhenge a hrad skutečného hraběte Drákuly, letadlo bratří Wrightů a Titanic, Atlantida a Palenque, dále pak i budovy spojené se známými jmény, jako je Ivan Hrozný, dr. Jekyll a Mr. Hyde, Jindřich VIII., Hitler, Stalin nebo Al Capone -- všechny jsou lidským dílem, lidské dílo však podléhá zubu času. Krajina dodnes uchovává jejich ruiny, stopy a pozůstatky, zatímco historiografie vzpomínky na ně a záznamy dávných kronikářů. Jestlipak by na základě toho všeho mohly být tyto stavby znovu vzkříšeny?
671 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
425 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Dokument ZDF z roku 2004 s tajnými záběry z KLDR Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=G6D_pBjujrY Výroba titulků: http://www.prekladycz.cz/ České titulky zapnete kliknutím na ikonu Popisky pod videem.
963 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
http://www.PodivejSe.EU | http://www.TocVideo.cz NASA na tiskové konferenci odhalila objev arsenu což je základní předpoklad pro vznik nějaké formy života obdobného na naší planetě. Mnozí věří, že to dokazuje, že je již možné oficiálně uznat možnost života na jiných planetách ve vesmíru / metrixu / hmotě. Podnikatel Jeff Manber říká, že to je obrovský objev, protože to mění způsob, jakým naše současná civilizace pohlíží, jak vzniká a udržuje se náš život. "Zřeknutí se autorských práv podle § 107 autorského zákona 1976, přihlédnutí k" fair use ", např. za účelem kritiky, komentáře, zpravodajství, výuka, stipendia a výzkumu. Fair use je povoleno využití autorským zákonem, který by jinak mělo dojít k porušení. nezisková, vzdělávací nebo osobní použití tipy rovnováhu ve prospěch fair use. " 02 December 2010 NASA held a press conference Thursday afternoon in which they revealed the discovery of arsenic-based life forms on Earth. Many believe that this proves there is the possibility life was or is on other planets already. Space Entrepreneur Jeff Manber says this is a huge discovery because it changes the way scientists view how life can be sustained. Follow UFOs and Alien Life on Twitter @ http://twitter.com/ufosalienlife "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use." Are We Alone? Life Across the Universe- http://www.youtube.com/watch?v=A-rRgIGVDN4&feature=&p=16485328A8794DFE&index=0&playnext=1 NASA to Hold News Conference on Astrobiology Discovery Science Journal Has Embargoed Details Until 11 a.m. PST On Dec. 2- http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2010/M10-110.html Has NASA Discovered Alien Life?- http://www.youtube.com/watch?v=SsvLVbkelVE NASA to announce Existence of Alien Life?- http://www.youtube.com/watch?v=3gD6Oa_gFMs Nasa raises hopes of finding extra-terrestrials with discovery of 'alien' bacteria that survives in arsenic- http://www.dailymail.co.uk/news/article-1334628/Astrobiology-findings-Alien-bacteria-lives-arsenic-Californian-lake-opens-search-life-planets.html#ixzz16wghlXtI 'Life as we don't know it'...
379 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 0
Setkání s významným světovým psychiatrem. více na www.cestyksobe.cz
761 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
National Geographic Gang War USA MS-13 Documentary
829 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Helsinky (finsky Helsinki, švédsky Helsingfors) jsou hlavní a největší město Finska. Jsou zároveň jeho největším přístavem. Byly založeny roku 1550. Jejich centrum leží na malém poloostrovu ve středu Finského zálivu, ale patří k nim ještě poměrně velké území směrem na východ. Rozkládají se na 686 km² a mají asi 570 000 obyvatel. Se sousedními městy Vantaa, Espoo a Kauniainen tvoří hustě propojené souměstí (tzv. metropolitní oblast) s miliónovou populací. Spolu s osmi dalšími městy tvoří Velké Helsinky s 1,3 mil. obyvatel. To je čtvrtina celého Finska; Velké Helsinky produkují třetinu finského HDP. | Dějiny |V 16. století bylo Finsko součástí Švédského království. Král Gustav I. Vasa založil Helsinky, aby konkurovaly hansovnímu městu Reval (dnešní Tallinn) na jižní straně Finského zálivu. Za datum jejich založení se pokládá 12. červen 1550, kdy král nakázal měšťanům z okolních měst, aby se do nového města přestěhovali. Původně Helsinky ležely o několik kilometrů severovýchodněji u ústí řeky Vantaa. Místo ale nebylo zvoleno vhodně, okolí bylo plné bažin a nebylo ani možno vybudovat velký přístav. Proto bylo roku 1640 rozhodnuto, že se město přesune na nynější místo. Švédský název Helsingfors pochází z původního místního jména Helsinge a švédského fors – peřej. Po založení Petrohradu roku 1703 byl ruský vliv stále citelnější. Vyvrcholením rusko-švédského soupeření v 18. století byla velká severní válka, kdy byly Helsinky v letech 1713–1721 obsazeny ruským vojskem, a opět za rusko-švédské války 1741–1743. V roce 1748 se na obranu města začala na ostrůvcích před přístavem stavět velká námořní pevnost Sveaborg, přezdívaná „Gibraltar severu“. Dnes je jako Suomenlinna oblíbeným výletním místem a turistickým lákadlem Helsinek.| Pod ruskou vládou | Poté, co Napoleon Bonaparte a car Alexandr I. uzavřeli spojenectví, Rusko v únoru 1808 vypovědělo proanglickému Švédsku válku. Helsinky byly okupovány ruským vojskem od prvních dnů války a pevnost po krátkém ostřelování kapitulovala. Po uzavření míru bylo Finsko připojeno k Rusku jako autonomní velkovévodství. Protože dosavadní hlavní město Turku bylo příliš vzdáleno od Petrohradu, rozhodl Alexandr I. roku 1812 o jmenování Helsinek hlavním městem Finska. Spolu s titulem hlavního...
723 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
O tom, ako dokázali starovekí Egypťania postaviť tak kolosálne stavby, akými sú pyramídy, už bolo napísané dosť a dosť. Na tú pravú otázku a to z akého dôvodu vôbec ihlanovité monumenty vznikli, však odborná verejnosť narazí len málokedy.Naozaj sa jedná iba o hrobky faraónov, alebo mali objekty s predobrazom v hviezdnych konšteláciách i nejaký iný, vyšší účel? Uznávaný egyptológ Róbert Bauval prichádza so šokujúcou teóriou, ktorá v základoch otriasa doterajším poznaním. Tvrdí, že celá stavebá aktivita Egypťanov smerovala ruku v ruke s vtedajšími astronomickými poznatkami k jedinému cieľu: urobiť z púštnej ríše „nebeské kráľovstvo", ktorého vládci by mohli naveky určovať pravidlá celej planéty...Egyptské pyramídy sú jednou z najznámejších pamiatok staroveku. Už v tej dobe vzbudzovali taký veľký údiv, že boli zaradené medzi Sedem divov sveta. Ako jediný z týchto divov sa zachovali dodnes a sú zároveň i najstarším z nich. Dnes ich je v Egypte evidovaných medzi 80 a 111. Niektoré z nich nie sú väčšie ako kopa kamenia a sú v pomerne zlom stave, iné dosahujú takých monumentálnych rozmerov, že ich vidieť z vesmíru. Dnes sa prikláňajú odborníci, až na výnimky, k hypotéze, že pyramídy v Egypte slúžili ako hrobky faraónov, egyptských vládcov, ktoré im mali umožniť dôjsť spojenia s astrálnymi božstvami. V staroegyptštine boli označované slovom mer, znamenajúcim doslova "miesto vystúpenia". V Textoch pyramíd pochádzajúcich z obdobia stavby pyramíd sa hovorí, že sa po smrti mal faraón spojiť s Réom a zaujať miesto po jeho boku v slnečnej bárke. To všetko mal dosiahnúť výstupom po schodisku.Niet preto divu, že najstaršia známa stavba tohoto druhu v Egypte, Stupňovitá pyramída faraóna Necericheta (Džosera) má, ako to napovedá jej meno, stupňovitú štruktúru. Podobné stavby, ale omnoho menších rozmerov, boli nájdene aj vnútri hrobiek z 1. dynastie, kde plnili pravdepodobne obdobnú, rituálnu funkciu. Starovekí Egypťania obkladali steny pyramíd leštenými doskami z vápenca a vrcholky zlatom. Väčšina z vápencového obkladu v priebehu vekov z pyramíd opadala alebo bola použitá na iné stavby. Najlepšie sa obloženie zachovalo na Snofruovej Lomenej pyramíde pri Dahšúre, malá časť pri základni na Menkaureho pyramíde alebo na vrchole Rachefovej pyramídy v Gíze. Najväčšie pyramídy...
836 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokument o tom, jak by to asi mohlo na tom světě vypadat bez ropy.
419 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Další dokument ohledně křištálové lebky, o jejich mýtech a historii. Jeden z nejzajímavějších artefaktů na světe v tomto dokumentu !
1349 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Bible - ukřižování a smrt Ježíše Krista CZ
580 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
"Be brave -- you know you want to," urges Laurence Llewelyn-Bowen, referring to the use of colour in home decor. More than half of Britain's top 10 colours are variations on cream and, much to Laurence's disgust, magnolia is at No 1. His task in Design Rules is to transform a north-facing family dining room in a Victorian house which has fallen on "decorating hard times." Laurence is tempted by purple, which, despite being his trademark, has only been slapped on walls by the designer four times over his television career. But Laurence also wants a wrap-around colour palette to really bring the room to life. Despite Laurence's protestations to the contrary, colour consultant Annabel Alton suggests that people's colour choices are determined by something more than individual whim -- the zeitgeist. In the early Seventies, during the Winter of Discontent, she says, neutral colours came to the fore. In 1979, when Margaret Thatcher came to power, there was a new spirit of optimism and deep, rich, powerful colours became popular. After September 11, America turned to blues and greens: colours which are cooler and symbolise peace. Similarly, says Annabel, these colours are emerging in Britain in the aftermath of the Iraq conflict. Totally immune to the zeitgeist, however, Laurence considers light, space and the use of the room before choosing a "gorgeous, fruity" colour for the dining room. Please, enjoy it!
413 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Alan Wilson Watts (6. ledna 1915 Chislehurst, Kent, Anglie -- 16. listopadu 1973 Mt. Tamalpais, Kalifornie, USA) byl anglický básník, filosof, spisovatel. Celosvětově proslul především jako vykladač a propagátor zenu, taoismu a východního myšlení vůbec. Sám se označoval za "baviče" (entertainera). Napsal 28 knih a bezpočet článků, pořádal semináře a přednášky. Většina jich vyšla také na elektronických mediích. All Credit goes to it's respectful owners. "I do not claim any copyright. This video was uploaded for Research and Educational purposes, and I gain no profit from this video so it falls under "Fair Use" guidelines: www.copyright.gov/fls/fl102.html ".
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB