Search - Kategorie
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Odkazy
Search - Video
Search - GMapFP
k2
Search - Community Builder
Search - GroupJive
Search - JComments
News:


Video kategorie (Dokumenty)

697 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
History documentary about the October war presented by father and son Peter and Dan Snow Re-upload as original had a playback bug (which i experienced, not sure if anyone else did but better to make sure)
874 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Rok po krizi v ČT byl odvysílán tento dokument, obsahující spoustu zajímavých autentických záběrů. Premiéru měl 13. 2. 2002 na ČT1 s následnými dvěma opakováními na ČT1 a ČT2. Od té doby nebyl již nikdy reprízován.
504 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
На канале РЕН ТВ «День космических историй» с Игорем Прокопенко. В эфире самые интересные документальные фильмы. В основе всех сюжетов -- эксклюзивные факты, гипотезы и рассказы очевидцев, анализ и оценка учёных и экспертов. Что готовит нам високосный 2012 год? Эксперты пророчат холодную зиму, а вслед за ней разрушительные наводнения, ураганы, цунами, а местами сильнейшую засуху.
1328 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Konzumní děti - celý dokument o reklamě, médiích a obchodní manipulaci Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví. Reklamní psychologiePsychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění. Reklama plní tři základní funkce: Informuje, přesvědčuje a prodává. Psychologie reklamy zkoumá psychické procesy v člověku, které vedou k vyvolání žádoucího efektu, zejména nákupního chování. V tržním hospodářství je reklama nezbytnou součástí ekonomiky. Aktuální výzkumy v zemích EU prokazují, že lidé reklamu chápou jako nedílnou součást svých potřeb a práv. Součástí psychologie reklamy jsou psychologická témata: Paměť a zapomínání Učení Motivace Význam emocí pro reklamu Smyslová psychologie (působení skrze všechny smysly) Sociokulturní rozdíly vnímání a zvyklostí Specifika vlivu různorodých médií Výzkum v oblasti reklamy používá tyto metody: sledování činnosti mozku pomocí magnetické rezonance, sledování pozornosti pomocí oční kamery, cílené experimenty s pokusnými osobami a pozorování; méně efektivní avšak používané jsou dotazování a skupinové rozhovory. Reklamního psychologa obvykle...
585 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Poslední šance M. Zemana a K. Schwarzenberga přesvědčit nerozhodnuté voliče. Moderuje Václav Moravec
405 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Je považován za Usamu bin Ladina sedmdesátých a osmdesátých let. Svého času byl nejhledanějším teroristou planety. Osobně se přihlásil ke stovce teroristických útoků, při nichž zahynuly takřka dva tisíce lidí... Iljič Sanchéz Ramiréz, známý ale spíše jako Carlos nebo Šakal. Kdysi přesvědčený marxista, nyní horlivý islámista. Také ale okouzlující muž, milující dobré pití a krásné ženy. Přestože si ve francouzském vězení odpykává dvojnásobně doživotní vězení, stále komunikuje s médii, poskytuje rozhovory, píše knihy. A stále zdůrazňuje, že světová revoluce přijde prý co nevidět. Říká se, že jednou ze zemí, kde Šakal v dobách své největší „slávy" často pobýval, byla Praha. Stanislav Motl se tedy vydal po pražských Šakalových stopách. Aby se mu podařilo nakonec objevit nejenom písemné, ale dokonce i obrazové svědectví jeho pražského pobytu.
643 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
This is a documentary that came with the bonus disc of the Murder Ballads reissue. I quite love it, I'm sure you will too.
782 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
continuation of Pastor Billy Crone's lecture on proof of hi-tech society before the time of Noah's Flood.
669 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
«Перейдя дорогу» высокопоставленному чиновнику, Виктор Расторгуев — полковник милиции — вынужден переехать со своей семьей в Петербург. Продолжать работать в Москве ему просто не дали бы. Однако, в новом месте возникают проблемы у жены и сына. Все идет не так, как хотелось, в любом деле появляются различного рода «препятствия». В Петербурге Расторгуев устроился работать в РУВД, где его ждали очередные неприятности. Бывший начальник устроил в отделении беспредел, сотрудники были подчинены сами себе. Не остается ничего, как навести порядок самому, ведь не просто так он получил прозвище «Шеф». Со временем выясняется, что на прикрепленной за ним территории процветает коррупция. Жена пытается наладить свое дело, но внезапно на ее пути появляется криминальная группировка, которая пытается достать через нее Виктора. У сына...
465 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vetřelci dávnověku. Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi, představuje kontroverzní spisovatel a badatel Erich Von Däniken teorii antických astronautů, ve které poukazuje na možnost, že vývoj lidstva mohl být v dávné minulosti ovlivněn návštěvníky z vesmíru.
706 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Human Race Get Off Your Knees, by David Icke is his latest book and in it he goes out on the edge (once again) speaking about the moon and what it is there for. Brilliant interviewer Henrik Palmgren of Red Ice Creations asks the questions and David rolls on as he's so good at doing, explaining his viewpoint, unconventional as it is. Interview early on is left out, this starts in where it gets 'juicy ' about the moon.. i like to help people who are so busy, to at least get to hear the main parts of interviews without extra etc. But if you REALLY want to listen to that, go to red ice radio website or tube channel to find this and many great interviews and topics there. Thanks Henrik always, and David as well : ) ! And thank you for listening .. Aloha ! alo' exchange ha' life energy
796 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Prophet Muhammad (S.A.W)'s biography by history channel. A great source of information. For more inteeresting articles and videos please visit finalreligion.com
387 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Potom, čo Neil Armstrong v júli 1969 ako prvý vystúpil na Mesiac, bol projekt Apollo 11 vyhlásený za najväčší americký technologický úspech. Za vlajúcou americkou vlajkou sa však skrýva úplne iný príbeh: utajené svedectvo o tom, ako blízko stála celá výprava k úplnej katastrofe. Po uplynutí takmer štyridsiatich rokov členovia expedície odhaľujú, čo sa na prvej ceste po povrchu Mesiaca skutočne stalo. Dokumentárny film je príbehom o tom, ako primitívna počítačová technológia v kombinácii so zlyhaním ľudského faktora takmer spôsobila smrť celej posádky
575 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Документальный фильм "Все о космосе" - это целая астрономическая с у вас дома, уникальное и наиболее полное исследование нашей Солнечной Системы и галактики "Млечный Путь". Взрыв сверхновой, формирование новых звезд и планет, Черные дыры - загадочные убийцы целых галактик и далекие квазары - каждый эпизод расскажет нам много нового и интересного об этих явлениях. Красочная 3D анимация с использованием передовой компьютерной графики позволят увидеть собственными глазами космические облака, где рождаются звезды, проследить путь комет - одиноких странников во вселенной, изучить строение Солнца. Доп. информация: Этот фильм был переведен на 60 языков мира и удостоен нескольких наград научных фестивалей, он предназначен для широкой и разносторонней аудитории и будет интересен не только любителям астрономии.
377 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
752 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
BUY DVD AT: http://infowars-shop.stores.yahoo.net/inemnewwoord.html or WATCH IN SUPER HIGH QUALITY AT: http://www.prisonplanet.tv/ For the first time ever, the secret agenda of the planets ruthless Super-class is exposed in stark detail. This documentary film chronicles how men of power and influence have worked in stealth for centuries to establish an oppressive world government. Learn how this global oligarchy controls the populace through drug trafficking, money laundering, staged terror attacks, media propaganda and debt. The criminal controllers have successfully dominated the globe and are now in the final phase of consolidating power. Invisible Empire is a damning indictment of the globalists through their own words and documents. Worldwide tyranny isnt coming, its here. This isnt conspiracy theory, its conspiracy fact. The New World Order is out in the open— all documented in stunning living color. Unelected bureaucrats are establishing regional unions under one superstate. Witness their plan for a global tax and a cashless surveillance society in which every man, woman and child is micro-chipped at birth.
1016 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
PLEASE READ THE DESCRIPTION BEFORE WATCHING THIS VIDEO! - Most of you have probably already seen video about Mi-24 Hind helicopter. So, I won't repeat everything I wrote in that description. This episode of Discovery Channel "Wings" follows the same way for making a crappy propaganda documentary. That's why I have edited this video as well in order to remove everything totally unrelated to history of Frogfoot's development and real operations of its use in Afghan war and Chechnya conflict. - Testaments of Russian and US pilots about SU-25 are very valuable. But this documentary misses so many things... For example it doesn't refer to engines place far apart from centerline of fuselage in order to minimize chance of both engine being hit by one missile. They don't describe what kind of rounds can a titanium cockpit withstand. They don't say that every controls and systems are backed up by second systems in order to maximize survivability. Even cables for controlling surfaces are much thicker than in usual fighter planes in order to make it more difficult to be cut by fragmentations of AA missile warhead. Instead of the above, Discovery Channel prefer to consume time on how poor Russian aviation was in 1997 and how they don't fly and don't have money to repair simulator facilities. And of course about "Evil Commie Empire" killing millions of poor civilians and mujahedeens aka friends of the USA, trying to revenge Soviets with Stingers! - It is your choice what to prefer. Documentary about flying machines or documentary about Soviet-Afghan war. But it shouldn't be mixed in same documentary. That's why I've edited this documentary. You always can see the original episode of this Discovery Channel "Wings of the Red Star" documentary. - Peace to your home! - PS: After this video I am going to return to "Voennoe Delo" videos. PS2: Here is a video about Lipetsk Center as it was in 2004 http://www.youtube.com/watch?v=nTnuB4ghJIc Flights are conducted every day. Day and night. Every pilot flies at least once per week. http://www.youtube.com/watch?v=7AmWtMonq-c - Here is a video of training dogfight of 4 SU-27 vs 4 MiG-29s at Lipetsk Center (2009). http://www.youtube.com/watch?v=-7ui-Ua7_7w - Here is another training dogfight of 1 SU-27 vs 1 SU-27. Discovery Channel presented only one, dark side of Russian "TOP GUN" school in rough 90s. Time passes, things change. Lipetsk Center today has new simulators, new systems for planes in service. New...
632 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Elegance and Decadence: The Age of the Regency
738 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
http://www.imdb.com/title/tt0120472/ This controversial documentary about the stand-off between an unorthodox Christian group - the Branch Davidians, under the leadership of the young, charismatic David Koresh - and the FBI and ATF in Waco, Texas, from February to April 1993 presents a different spin on the events from that of the United States government, which held that the Branch Davidians set the fire that destroyed their compound, and killed the vast majority of them, on April 19, 1993. Using footage from the 51 day siege, from the congressional hearings afterwards, from people involved in all aspects of the siege, and from experts technical, psychological, and religious, the movie suggests that the Branch Davidians were not a cult, but a valid religious group practicing under First Amendment freedoms who fell victim to first the ineptitude of an ATF raid designed to garner the agency positive attention and later the cruel, methodical work of the FBI, who over-saw the murder of the Davidians and then quickly covered it up.
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB