News:


Video kategorie (Dokumenty)

573 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Poslední plavba české lodi PRAHA před prodejí v roce 1994. A dokument o tom , jak se žilo na lodích české námořní plavby.
1134 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Koncem šedesátých let dvacátého stolení byly na území Československé socialistické republiky postaveny tři přísně tajné skladovací komplexy. Podívejte se jak tyto komplexy vypadaly, jak fungovaly a co vlastně vedlo k jejich vzniku.
954 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Photographer Andrew Lindy travelled to Cuba and made a film about prostitution in Cuba. You may like or dislike his approach to this "hands on" film project."I certainly tried to explain that I was not looking for prostitutes, although I did explain that many people use prostitution as a means of income subsidy. Cuban people are lovely and honorable. If I have a particular point or criticism, it is that people are struggling to make ends meet. 80% of the economy is black market, and there is a general sadness in people because they lack opportunity. However it is not a restlessness. My sense is that opportunity is so scarce that creative drive is quite rare, which means that restlessness is not likely to occur."
495 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
525 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
They might not all be broomstick-riding hags, but each has a magic touch. Join http://www.WatchMojo.com as we count down our picks for the top 10 movie witches.
584 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
zajímavosti o době divné, ale ne zcela dávné....
848 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem Sirem Francisem Galtonem. Logo Druhého mezinárodního kongresu eugeniky (1921) Ačkoli již Platón vyslovil základní myšlenku pozitivní eugeniky, kdy ideální potomstvo vzejde z „nejlepších“ mužů a žen, vešla eugenika do lidské historie spíše kvůli své negativní formě v ideologii nacistického Německa, ale i v nedobrovolných sterilizacích mentálně postižených, epileptiků a vězňů coby nositelů „defektních“ a nežádoucích dědičných znaků v USA mezi lety 1902 až 1964 (přibližně 63 000 sterilizací) a dalších státech. Kritikům eugeniky se nelíbí představa cílevědomého šlechtění lidského genofondu. Předně z politických a hodnotových důvodů, ale i proto, že souvislost mezi genotypem a fenotypem není — až na určité výjimky — tak přímočará a jednoznačná, jak se dříve soudilo. Není též jasné, kdo by měl určovat, jaké lidské vlastnosti jsou ty nejlepší. Etické otázky v souvislosti s eugenikou se v současnosti objevují především ve vztahu k in vitro fertilizaci, preimplantačnímu genetickému testování embryí a možnému rozvoji genové terapie.
537 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
896 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
No God but God - The Story of God - BBC The second episode focusses on the three monotheistic Abrahamic faith: Judaism, Christianity and Islam. Professor Robert Winston presents a definitive three-part documentary series on the history of mankind's quest to understand the nature of God. The Story of God is an epic journey across continents, cultures and eras exploring religious beliefs from their earliest incarnations, through the development of today's major world faiths and the status of religious faith in a scientific age. The series examines the roots of religious beliefs in prehistoric societies and the different ways in which humanity's sense of the divine developed. It looks at the divergence between religions that worship a range of deities and those that represent strict monotheism.
852 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
(Poslední bojovník - Mongolsko: http://youtu.be/nSvCYZkLmGE) Ewan McGregor: Na mašině kolem světa - Cesta přes Mongolsko (Long Way Round)
671 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Florida is the southernmost state of the USA where, for most of the time, the sun shines truly bright. Miami is a magnificent holiday resort that boasts some of the finest entertainment parks in the world. The home of the rich and super rich and where both flamboyance and kitsch reign supreme. The Metro-Dade Cultural Center is situated Downtown where several Spanish-style buildings surround a large plaza that is decorated with colourful and contemporary works of art. The Florida Keys are a group of thirty one coral islands that extend from Miami on the southern point of Florida, to the Caribbean, the first and largest of which is Key Largo that was made famous by a Hollywood movie of the same name. Bonita Springs with its Everglades Wonder Gardens is situated north west of Miami close to the Gulf Of Mexico and features the animals of the Everglades. This wildlife refuge was created in 1936 and was later enlarged with botanical gardens and further animals from all over the world. On the east coast of the Florida Peninsula, Cape Canaveral juts out into the Atlantic. As far back as 1949 the 'Rocket Trials Zone', as it was then known, was built here, an area that has been further developed and extended to become the world famous Space Station that it is today. Today Fort Lauderdale is a popular residential area located on the south Atlantic coast where its harbour and sandy beaches are situated in front of newly built skyscrapers. The Sunshine State: An appropriate name for one of the most entertaining and yet relaxing places on Earth!
615 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Přednáška o digitálním zpracování komiksu z Manga dílny uskutečněné 22.9.2012 v Praze. Přednášející: Veronika Sýkorová.
852 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Takto vznikla Země.
814 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
In this tutorial http://evolutioninc.info/tutorials/how-to-build-your-own-website/ I will show you how to build your very own website from scratch. There are a few things your gonna need before you get started. try and set aside atleast 3-4 hours to complete this task. Im just gonna show you the basics in this video. If you would like to learn more you will have to do more research on this topic. There will be more tutorials on my website, but I also recommend you visit google and youtube.com or contact me using the contact form on my site to find out more info and get your questions answered. You can also use the form below on this site to leave your questions in the comment section. Ok lets get started. http://evolutioninc.info/tutorials/how-to-build-your-own-website/ to build own website how to make a own website how to make own website how to build a website free where to build a free website how to blog free websites how to do a website how to make a website how make a website how make website how do i make a website how do you make a website how to make website how build website website build how to build a website how to build website build a website build website how do i build a website how build a website how do you build a website how to build a site how to build site website templates make a web page how to make a webpage how to start a website start a website google website website template build a web page build a webpage creating website creating a website making a website making a site site builder website builder easy website building a website building website own web creating a web page how to build a computer free website templates website templates free free web templates how to own website how to own a website own website website maker a website maker make free website make a website for free how do i make a website for free how to make free website how do you make a free website how do i make a free website how to make website for free how to make a free website how to make a website for free make a website free how to make a website free make website free web builder how to sell online build free website how to build a free website how to build website free build a website for free build a free website how to build a website for free build website free build a website free how do i build a free website make a site for free make free site make own website free website hosting your own website build own website how to build own...
864 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Recorded July 16-21, 2011 My five days in Paris includes... 00:33 Les Invalides 02:00 Seine River 02:27 Petit Palais 03:23 Place de la Concorde 04:38 Paris Opera 05:30 Arc de Triomphe de Carrousel 05:57 Louvre 16:37 Jardin Des Tuileries 19:57 Notre Dame 24:24 Av Des Champs-Elysees 24:56 Arc de Triomphe 26:46 Eiffel Tower 39:10 Paris Subway 39:47 Sacré- Cœur Basilica From: http://timvp.com
707 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
http://www.pbs.org/empires/ - Tokugawa Ieyasu unifies Japan and establishes a dynasty that will rule Japan for over 250 years.
326 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Židé ruské říše přivítali Říjnovou revoluci většinou pozitivně. Státní diskriminace skončila, všichni si byli rovni a světlá budoucnost byla jistě lákavá. Už po krátkém čase se ale ukázalo, že rovnost není tak stoprocentní a že SSSR se stal novým impériem v rukou svérázného a podezíravého Gruzínce, který svou moc utužoval pravidelnými čistkami. Kulaci, straničtí funkcionáři, inženýři, čekisté, vojáci... Smyslem těchto velkorazií, které končívaly smrtí stovek, tisíců a desetitisíců lidí, bylo nastolení atmosféry strachu a poslušnosti. Ke konci 40. let minulého století došlo i na početnou židovskou menšinu. Dříve se stávali Židé oběťmi politických čistek spíše z hlediska svého "profesního" zařazení. Nyní ale šlo o promyšlený útok hlavně na židovské intelektuály, kterým byl vyčítán nebo přímo kladen za vinu, kosmopolitismus, židovský nacionalismus, sionismus a špionáž pro západní mocnosti. Často to byli lidé, kteří se pro sovětský režim velmi angažovali. Zvláště pak v letech "Velké vlastenecké války". První a nejznámější obětí byl divadelník Salomon Michoels. Svou popularitu a oblíbenost nejen u Židů zaplatil v lednu 1948 životem. Vraždě zosnované tajnou policií následovaly "řádné" trestní procesy, končící rozsudky smrti. Vyvrcholením "honu na čarodějnice" bylo obvinění skupiny židovských lékařů ze spiknutí s cílem zavraždit vysoké sovětské státní a stranické funkcionáře. Z vězení jím pomohla jen Stalinova smrt v březnu 1953. Ale ne všichni z nich výslechy a žalářování přežili
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB