Search - Kategorie
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Odkazy
Search - Video
Search - GMapFP
k2
Search - Community Builder
Search - GroupJive
Search - JComments
News:


Video kategorie (Dokumenty)

507 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Beneš, dekrety, odsun sudetských Němců. Zeman vs. Schwarzenberg. Prosím opravdu a důkladně posuďte, který z těchto dvou pánů co, jak říká, odůvodňuje, napadá či obhajuje. Aniž bych chtěl někoho navádět - celý tento spor, o kterém se teď mluví je zachycen v těchto zhruba 10 minutách. Klidně si to pusťte vícekrát a posuďte, kdo argumentuje správně a kdo jenom mlží. Případně to pošlete svojim známým. Po volbách už bude pozdě!
838 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Prozkoumejte tajné dějiny dobývání vesmíru. Dozvíte se, jak zůstaly veřejnosti utajeny některé z těch nejnebezpečnějších událostí, v důsledku čehož tak několik velkých hrdinů zůstalo zcela v zapomnění. Vězte, že prvním mužem v kosmu nebyl Jurij Gagarin. Toto prvenství patří někomu jinému - Vladimíru Iljušinovi, jednomu z nejslavnějších sovětských cvičných pilotů.Dobývání vesmíru se ukázalo být jednou z největších výzev moderních dějin. Tyto události se však neobešly bez velkých ztát na životech a technice. Většina z nich zůstala před veřejností skryta nebo nebyla nikdy prezentována v tisku. Staňte se nyní svědky riskantních událostí spojených se šíleným závodem o dobytí vesmíru.
200 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokument o nejslavnějším pirátovi z karibiku.
394 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Jak vznikla Země - Grand Canyon CZ
383 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Stalo se to 11. března 1938 v osm hodin večer, v málo elegantním městě Linci v Horních Rakousích. Za jasného měsíčního svitu bylo v ulicích přes sto tisíc lidí -- čtyři pětiny z celkového počtu obyvatel města -- křičeli do ochraptění a hystericky mávali praporky s haknkrajcem. Také z budov vlály velké prapory s haknkrajcem, jako by šlo o nějakou velkou oslavu, nikoliv o kapitulaci. Všechny oči byly upřeny na otevřenou mercedesku, která pomalu projížděla městem. Stál v ní muž, upřímně oslněný ovacemi, kterých se mu dostávalo: Adolf Hitler. A právě nyní v něm dozrává velký plán. Změní provinční Linec v hlavní umělecké město Evropy. Budou tu vévodit mohutné budovy, které on sám navrhne a zaplní uměleckými poklady. Kde tyto poklady získá? Bude je kupovat. Především ale bude loupit. Po celé Evropě...
754 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
1173 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Osmidílný cyklus ruských dokumentaristů, věnovaný událostem let 1941 - 1945 na Východní frontě, využívá bohatství filmových archivů v kombinaci se sekvencemi realizovanými počítačovou grafikou. Autoři si dali za cíl rekonstruovat hlavní události srážky Třetí říše s obří zemí, která, jak se ukázalo později, nestála přeci jen na oněch "hliněných nohách". Chronologicky líčí průběh konfliktu, připomínají aktéry obou dvou stran i zbraně, které bojující armády používaly Primární účet: http://www.youtube.com/playlist?list=UU1cixVKPDLrt6-y8gQfsaFA
621 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
«Перейдя дорогу» высокопоставленному чиновнику, Виктор Расторгуев — полковник милиции — вынужден переехать со своей семьей в Петербург. Продолжать работать в Москве ему просто не дали бы. Однако, в новом месте возникают проблемы у жены и сына. Все идет не так, как хотелось, в любом деле появляются различного рода «препятствия». В Петербурге Расторгуев устроился работать в РУВД, где его ждали очередные неприятности. Бывший начальник устроил в отделении беспредел, сотрудники были подчинены сами себе. Не остается ничего, как навести порядок самому, ведь не просто так он получил прозвище «Шеф». Со временем выясняется, что на прикрепленной за ним территории процветает коррупция. Жена пытается наладить свое дело, но внезапно на ее пути появляется криминальная группировка, которая пытается достать через нее Виктора. У сына...
976 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Zánik vesmíru bere diváky na neuvěřitelnou cestu kosmem, při hledání odpovědí na otázku: Jak to všechno skončí? Tři teorie o osudu vesmíru ožívají, když program zkoumá souboj mezi temnou hmotou a temnou energií, silami, které určí, zda se vesmír zhroutí, zmrzne, nebo se rozpadne v zapomnění. Nikdo nemůže přesně vymezit existenci temné energie nebo temné hmoty, ale věda v tom má jasno - musí tam být obě. Návštěva Keckových teleskopů nahoře na havajské sopce v téměř 14 000 odhaluje některá vodítka, stejně jako velkolepé obrazy z Hubbleova vesmírného teleskopu. Program přichází do Goddardova centra pro vesmírné lety na obrázky z WMAP (wilkinsonova mikrovlnná anizotropní sonda), což je jeden ze zásadních objevů v kosmologiii. WMAP se noří hluboko do minulosti, odhaluje obrázek vesmíru, když byl ještě v plenkách, a objasňuje jeho propojení s vědou o pochopení našeho osudu. Tajemné černé díry jsou detailně zkoumány jako fenomén, který nabízí klíč k osudu vesmíru. Nejsou vidět, ale vědci pozorovali důkaz jejich síly. Poslední teorie o dramatickém konci vesmíru je odhalena. Vědec stojící za teorií známou jako Velké rozervání (Big Rip) bere školní experiment ven do ulic. Demonstruje zde síly na Zemi, čímž pomáhá objasnit, jak pracují temná hmota a temná energie ve prospěch bezútěšné zkázy. Velkolepá, dosud neviděná grafická znázornění jsou spolu s názornými příklady použity k vysvětlení vědy v pozadí každé teorie. Díky tomu jsou některé z nejsložitějších věd zpřístupněny divákovi. V závěru je divákům umožněno lépe pochopit, kde se nacházel náš vesmír a jaké důsledky by mohla mít zkáza všeho, co známe.
275 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti.Jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem, které se dotýkají každé bytosti.
754 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Alexandr Veliký (mezi 20. a 30. červencem 356 př. n. l. v Pelle – 10. nebo 11. června 323 př. n. l. v Babylóně), rovněž známý jako Alexandr III. Makedonský (řecky Μέγας Αλέξανδρος (ο Μακεδών ο Τρίτος), [Megás Alexandros (ho Makedón; ho Trítos)], byl králem (basileús) Makedonie. Alexandr rozšířil hranice své říše tažením do Persie a na indický subkontinent, díky čemuž se stal zřejmě největším a nejúspěšnějším vojevůdcem celé historie, který nepodlehl v jediném střetnutí. V době své smrti ovládal většinu světa známého tehdejším Řekům. Poté, co si Alexandrův otec král Filip II. Makedonský podmanil řecké městské státy, vypravil se Alexandr na východ proti obrovité perské říši Achaimenovců. Během jedenácti let nepřetržitých vojenských kampaní Alexandr postupně dobyl Anatolii, Sýrii, Fénicii, Judeu, Egypt, Mezopotámii, Írán a střední Asii. Teprve ve vzdálené Indii byl vlastními vojáky donucen upustit od svého úmyslu dosáhnout velkého vnějšího moře. Po návratu do Babylonu se chystal k dalším výbojům na Arabský poloostrov, odkud chtěl vést své muže na západ. Těmto smělým plánům však zabránil jeho předčasný skon. Alexandrem podrobené země se v následujících staletích staly místem šíření řecké civilizace a osídlení. Tím započala epocha helénismu, jenž ztělesňoval kombinaci řeckých a orientálních kulturních vlivů. Již za svého života (a především po své smrti) inspiroval Alexandr mnohé jedince k literárnímu zachycení a oslavě výjimečných činů, jichž dosáhl. Alexandrova postava proto hluboce pronikla do dějin a mýtů jak řecké tak i neřeckých kultur.
507 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Kursk sa potopil 12. augusta 2000 v medzinárodných vodách Barentsovho mora. Katastrofu neprežil nikto zo 118 členov posádky.
326 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 0
11. časť seriálu Rím: Vzostup a pád impéria © 2008 A&E TELEVISION NETWORKS
667 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
The Prussian king Frederick the Great was one of the greatest warriors and leaders in modern European history, achieving greatness through the Seven Years War and lauded as a philosopher and cultured 'Prince of the Enlightenment'. Yet the reputation of both Frederick and his Prussia was to be tarnished by association with Hitler's Nazi regime. Historian Christopher Clark re-examines the life and achievements of one of Germany's most colourful and controversial leaders. Last broadcast on BBC Four December 12th 2010 http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wbmss http://tommypetersbicycles.blogspot.com/ (Advanced appreciation is rendered for materials used without express permission of copyright owners -- Tommy Peters)
602 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
http://www.holographic-disclosure.com/ Final of the series Part 5 of 5 . A Must See..Egyptian Secret Knowledge.The Truth about The All seeing eye. Dimensions,Awakenings. You wont get this info out of mainstream Documentries,schools,or corporate religions
269 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
5. časť seriálu Rím: Vzostup a pád impéria © 2008 A&E TELEVISION NETWORKS
264 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
723 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Zvědavost: KOLIK STOJÍ AMERIKA ?!
262 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Třetí díl dokumentárního cyklu BBC o životě obyvatel zemí za železnou oponou je věnován Rumunsku. Je to také příběh jednoho manželského páru - Nicolae a Elleny Ceaușeskových - kteří téměř čtvrt století společně vládli této zemi. Rumuni to sarkasticky nazývali "socialismem pro jednu rodinu". Soustředění moci v jejich rukou a kult, který je obklopoval, se naprosto lišil od ostatních komunistických zemí. Ceaușeskovi totiž ovládali i soukromý život Rumunů, hlídali neprosto všechno a nelítostně potlačovali jakýkoli náznak nespokojenosti. Po pádu komunismu byli Ceaușeskovi jedinými východoevropskými vůdci, které stihl osud tyranů.
875 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
It now seems that our entire universe is living on borrowed time. How long it can survive depends on whether Stephen Hawking's theory checks out. Special thanks to Ivan Bridgewater for use of footage. Time is flying by on this busy, crowded planet... as life changes and evolves from second to second. And yet the arc of human lifespan is getting longer: 65 years is the global average ... way up from just 20 in the Stone Age. Modern science, however, provides a humbling perspective. Our lives... indeed the life span of the human species... is just a blip compared to the age of the universe, at 13.7 billion years and counting. It now seems that our entire universe is living on borrowed time... And that even it may be just a blip within the grand sweep of deep time. Scholars debate whether time is a property of the universe... or a human invention. What's certain is that we use the ticking of all kinds of clocks... from the decay of radioactive elements to the oscillation of light beams... to chart and measure a changing universe... to understand how it works and what drives it. Our own major reference for the passage of time is the 24-hour day... the time it takes the Earth to rotate once. Well, it's actually 23 hours, 56 minutes and 4.1 seconds... approximately... if you're judging by the stars, not the sun. Earth acquired its spin during its birth, from the bombardment of rocks and dust that formed it. But it's gradually losing that rotation to drag from the moon's gravity. That's why, in the time of the dinosaurs, a year was 370 days... and why we have to add a leap second to our clocks about every 18 months. In a few hundred million years, we'll gain a whole hour. The day-night cycle is so reliable that it has come to regulate our internal chemistry. The fading rays of the sun, picked up by the retinas in our eyes, set our so-called "circadian rhythms" in motion. That's when our brains begin to secrete melatonin, a hormone that tells our bodies to get ready for sleep. Long ago, this may have been an adaptation to keep us quiet and clear of night-time predators. Finally, in the light of morning, the flow of melatonin stops. Our blood pressure spikes... body temperature and heart rate rise as we move out into the world. Over the days ... and years... we march to the beat of our biology. But with our minds, we have learned to follow time's trail out to longer and longer...
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB