News:


Video kategorie (Dokumenty)

544 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Viac videí nájdete na - http://www.2012rok.sk/wp/tv Vstupem do pátého rozměru se dostáváme do úrovně hlubšího Porozumění. Jedním z prvních důležitých kroků v předsálí tohoto rozměru je bytostné Uvědomění si a buněčné přijetí toho, co je vnímáno jako „Ústava VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE" Tato práva odpovídají vesmírným zákonům, vztahujícím se na jakoukoli formu života existující ve vesmíru, tedy i na každou Lidskou Bytost. Vplouváme do vod, kde platí zákony, o kterých jsme dosud převážně snili a na které jsme se dosud spíše připravovali. S těmito zákony přímo souvisí práva každé lidské bytosti, která jsou nepochyb-nitelná, neboť nám byla dána samotnou Tvořivou silou - Zdrojem. Uplatnitelná jsou však teprve v okamžiku, kdy je přestaneme zpochybňovat my sami! Základním předpokladem pro to je: 1) naše postupné osvobození se od starých přesvědčení a modelů myšlení, které nám nenáleží, 2) přijetí a integrování do každodenního života Ústavy VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE Slova Luisy: „Je čas připravit se na to stát se skutečným Hvězdným národem."
935 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Všichni ten svět známe. Silnice, auta, parky a budovy. Obchody, domy, tramvaje, úsměvy. Jenže jeden svět nestačí. Praha má možná hlubší a tajemnější podzemí, než by se mohlo zdát.
904 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
it explains a lot in regard to cult leaders and many people i meet regularly, as well as onision and some other big youtubers.
816 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Quand des chercheurs et des scientifiques se penchent sur les prophéties de Nostradamus pour essayer de valider l'échéance du 21 décembre 2012, alignement galactique, prophétisé aussi par le célèbre astrologue. Participe notamment à ce documentaire Gregg Braden, astro-physicien qui a repris la théorie de la résonance magnétique terreste, découverte par SCHUMANN, pour en fixer le point zéro à 13 Htz. Point de l'éveil de l'humanité que nous ne sommes pas loin d'atteindre. A voir et à écouter avec attention. 2012, le début d'un nouveau monde et non pas la fin du monde ! L'émergence d'une nouvelle civilisation plus consciente.
1342 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
The deadliest weapon on the battlefield is neither bullet nor gun. It's the lone sniper. Journey inside the science and psychology behind the greatest shots in military history, through the scope of the world's most extreme marksmen. Deconstruct the missions, ranging from Vietnam to Iraq to Afghanistan, presented by the men who were there and pulled the trigger. For the first time Canadian sniper Robert Furlong, tells the story of his history-making shot in Afghanistan, striking a Taliban fighter from 1.5 miles away. Ballistics, Tactics, Weaponry, Stalking, This two-hour special examines these critical components in vivid detail, combining interviews with cinematic reenactments, CGI and present day shooting demonstrations to put the viewer squarely inside the crosshairs.
1018 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Výpovědi nejrůznějších převážně však izraelských představitelů humanitárních a náboženských organizací, politiků i vojáků, kteří odmítli sloužit zájmům, které už desítky let rozdmýchávají nábožensky motivovanou nenávist a zabíjení na Blízkém východě. Podtitulek zní: Voices of the Silenced Majority (Hlasy umlčované většiny). Více na stranách filmu. http://www.occupation101.com/ Režie: Sufyan Omeish a Abdallah Omeish Film je koncepčně jasně seřazen v chronologickém sledu událostí, které předcházeli dnešnímu tristnímu stavu. Od první vlny židovské imigrace z Evropy roku 1880, přes napětí v roce 1920, vystěhovávání Arabů z Palestiny, uznání státu Izrael roku 1948, válce roku 1967 až k příchodu první Intifády roku 1987 (nazývané také jako „Válka kamenů" ), mírový proces v Oslu, který v červenci 2000 skončil nezdarem, a po kterém přišla druhá Intifáda. Počátky a průběhem tvorby bariér a oddělení Gazy... Film také popisuje život pod izraelskou vojenskou nadvládou, dále se podrobně zaobírá rolí vlády Spojených států, na průběh konfliktu. Je zde také poukázáno na hlavní překážky, které znemožňují ustanovení dlouhodobého a životaschopného míru ve Svaté Zemi. Kořeny konfliktu jsou vysvětleny prostřednictvím osobních zážitků, od předních učenců Středního východu, mírových aktivistů, novinářů, náboženských vůdců a humanitárních pracovníků, jejichž hlasy jsou příliš často potlačovány v amerických médiích... Z mnoha předložených faktů či historických spojitostí nám dokument předkládá zostřený obraz, který se může poměrně lišit od zažité představy o realitě a „tzv. správnosti" věcí které nám předkládají "naše" "objektivní" veřejnoprávní media. Co je skutečné pravda? Je lidská spravedlnost a politika opravdu slepá? Kam až může zajít cílená neinformovanost a podněcování nenávisti? Je možné se na věci dívat vnucovaným černobílým pohledem? To jsou jen některé otázky, které film předkládá...
1482 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
This is a documentary made by the History Channel about some of the most skilled snipers in history and the shots that made them famous. He's the deadliest weapon on the battlefield, but his next shot could be his last. Outnumbered... Outgunned... Behind enemy lines... What happens when the tables are turned and the hunter becomes the hunted? This is SNIPER: DEADLIEST MISSIONS. From the treacherous jungles of Vietnam and the bloody war zones of Iraq, to danger high in the skies of the Alaskan wilderness, this two-hour special puts you behind the scope with the men who pulled the trigger on some of the deadliest missions in military and law enforcement history. Gripping firsthand accounts, 3-D graphics and jaw-dropping shooting demonstrations take you inside the shadowy world of top snipers and the missions that made them living legends. Outmanned and outgunned - will the next shot be their last?
1019 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Apokalypsa roku 2012 1 část
1090 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Neznámé
921 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
From: http://www.youtube.com/user/Federaljacktube4 Video upload courtesy of http://www.federaljack.com FAIR USE NOTICE: This video may contain copyrighted material. Such material is made available for educational purposes only. This constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in Title 17 U.S.C. section 106A-117 of the US Copyright Law.
1070 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Německé ponorkové loďstvo bylo jednoznačně nejúspěšnější složkou německého Hitlerova válečného loďstva a přes jistý odpor Adolfa Hitlera k této složce „Kriegsmarine", jak se německé válečné loďstvo jmenovalo, bylo i složkou nejefektivnější, protože poměr mezi náklady vynaloženými na jeho zřízení a škodami, které způsobilo, byl velmi příznivý. I. díl třídílného dokumentu pojednává o jeho výstavbě ve třicátých letech, kdy se nacistické Německo postupně legálně i nelegálně zbavuje omezení, která jej postihla po prohrané 1. světové válce a začíná budovat svoje nové, moderní a účinné ozbrojené síly. V čele výstavby ponorkového loďstva je jeho velitel admirál Karl Doenitz, který v roce 1939 vydává knihu U-Bootswaffe (Ponorková zbraň), která shrnuje jeho názory na výstavbu ponorkového loďstva a na strategii a taktiku jeho bojového využití. O něco méně nadšeným příznivcem ponorek je Doenitzův nadřízený, velkoadmirál Erich Raeder. Hned na počátku války se stává z ponorek účinná zbraň, když ponorka U-47 pozdějšího ponorkového esa G. Priena pronikne na britskou námořní základnu ve Scapa Flow a úspěšně potopí bitevní loď Royal Oak, těžce poškodí letadlovou loď Pegasus a způsobí četné požáry pobřežních zařízení a naprostý zmatek v řadách britských námořníků. Válka na moři však začala již v červenci 1939, tedy před začátkem II. světové války, když německá ponorka potápí britskou osobní loď Athenia. Počátkem léta 1940 získává Německo výborně vybavené a chráněné ponorkové základny v okupované Francii a účinně napadá námořní trasy vedoucí do Velké Británie, která je na zásobování po moři životně závislá.
637 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokumentární seriál o vesmíru.
643 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Jak vznikla Země - Yellowstone CZ
560 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vetřelci dávnověku. Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi, představuje kontroverzní spisovatel a badatel Erich Von Däniken teorii antických astronautů, ve které poukazuje na možnost, že vývoj lidstva mohl být v dávné minulosti ovlivněn návštěvníky z vesmíru.
1180 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
2885 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Hubbleův teleskop nám dává nahlédnout na kroniku zrození a smrti. Úžasné záběry nejmodernějšího teleskopu jaké kdy lidstvo poznalo. Astronauti se chystají na poslední přiblížení, aby mohli dokončit renovaci a opětovné vypuštění stařičkého Hubbleova vesmírného dalekohledu. Jelikož se jedná o velmi nebezpečnou misi, vyvstává otázka, zda dalekohled za takové riziko opravdu stojí. Hubbleův dalekohled byl klíčem, jenž otevřel truhlici tajemství vesmíru. Vydejte se s námi na výlet k dalekým hranicím vesmíru, při němž se seznámíte s epochálními objevy Hubbleova dalekohledu. Stanete se svědky toho, jak Hubbleův dalekohled zkoumal zrození hvězd a planet, věhlas supernov, vznik nebývale masivních černých děr, mapoval temnou hmotu a navždy tak změnil naše chápání reality. Na vlastní oči uvidíte, jak poodkryl zrod našeho vesmíru i konec času. Také zjistíte, jaké má NASA plány s tímto dalekohledem i jeho nástupcem, jímž je Vesmírný dalekohled Jamese Webba.
1267 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
It now seems that our entire universe is living on borrowed time. How long it can survive depends on whether Stephen Hawking's theory checks out. Special thanks to Ivan Bridgewater for use of footage. Time is flying by on this busy, crowded planet... as life changes and evolves from second to second. And yet the arc of human lifespan is getting longer: 65 years is the global average ... way up from just 20 in the Stone Age. Modern science, however, provides a humbling perspective. Our lives... indeed the life span of the human species... is just a blip compared to the age of the universe, at 13.7 billion years and counting. It now seems that our entire universe is living on borrowed time... And that even it may be just a blip within the grand sweep of deep time. Scholars debate whether time is a property of the universe... or a human invention. What's certain is that we use the ticking of all kinds of clocks... from the decay of radioactive elements to the oscillation of light beams... to chart and measure a changing universe... to understand how it works and what drives it. Our own major reference for the passage of time is the 24-hour day... the time it takes the Earth to rotate once. Well, it's actually 23 hours, 56 minutes and 4.1 seconds... approximately... if you're judging by the stars, not the sun. Earth acquired its spin during its birth, from the bombardment of rocks and dust that formed it. But it's gradually losing that rotation to drag from the moon's gravity. That's why, in the time of the dinosaurs, a year was 370 days... and why we have to add a leap second to our clocks about every 18 months. In a few hundred million years, we'll gain a whole hour. The day-night cycle is so reliable that it has come to regulate our internal chemistry. The fading rays of the sun, picked up by the retinas in our eyes, set our so-called "circadian rhythms" in motion. That's when our brains begin to secrete melatonin, a hormone that tells our bodies to get ready for sleep. Long ago, this may have been an adaptation to keep us quiet and clear of night-time predators. Finally, in the light of morning, the flow of melatonin stops. Our blood pressure spikes... body temperature and heart rate rise as we move out into the world. Over the days ... and years... we march to the beat of our biology. But with our minds, we have learned to follow time's trail out to longer and longer...
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB