News:


Video kategorie (Dokumenty)

500 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
PBS 5-part documentary series from 1996 on the creation of the Boeing 777. This video is out of print, so I'm making it available here for internet viewers. I do not own or claim ownership of this copyright, so please contact me if you want this removed, rather than contacting YouTube.
729 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
This is a documentary that came with the bonus disc of the Murder Ballads reissue. I quite love it, I'm sure you will too.
964 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Fighter, due to its destination, must be superior over any type of aerial vehicles. One of the most important parameters for success is speed. During years of World War II, max speed of piston engine powered fighters had significantly increased. But propeller couldn't already ensure speeds beyond some limits. Exit from this dead-end was seen in construction of fundamentally new type of engine - a jet engine. Following aircrafts are featuring in this episode: 1946 - BI-1, Yak-15, MiG-9, La-150, SU-9 1947 - SU-11, I-350, MiG-19, La-160, La-15, Yak-25 1949 - Yak-23, MiG-15, MiG-17, La-176, SU-17 I-320, La-200, Yak-25, E-2, E-4, MiG-21, SU-7, SU-9, SU-11, Yak-28P, La-250, TU-128 - This is a documentary of "Wings of Russia" studio about history of development of Russian Aviation. It contains a lot of unique video footage. The documentary speaks about creation and development of fighters, bombers, helicopters, reconnaissance planes, hydro-planes, planes of civilian Aviation and also about sport and training Aviation, in the USSR and Russia.
844 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
"It astonishes me to find... [that so many] of our countrymen... should be contented to live under a system which leaves to their governors the power of taking from them the trial by jury in civil cases, freedom of religion, freedom of the press, freedom of commerce, the habeas corpus laws, and of yoking them with a standing army. This is a degeneracy in the principles of liberty... which I [would not have expected for at least] four centuries." - Thomas Jefferson to William Stephens Smith, 1788 "I know of no safe depository of the ultimate powers of the society but the people themselves, and if we think them not enlightened enough to exercise control with a wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education." - Thomas Jefferson, letter to William C. Jarvis, September 28, 1820 "There has never been a golden age of liberty, and there never will be. People who value freedom will always have to defend it from those who claim the right to wield power over others." - David Boaz
394 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Velký speciál zaměřený na výber ideální pistole pro každou příležitost podle užití. Díl je zaměřený spíše na začátečníky, nebo méně zkušené majitele zbraní. Zaměřujeme se i na různé použití samostatně, na obranu, na mířenku na ipsc a podobně. Na konci dílu zjistíte, jak jsme na tom osobně a z čeho střílíme my.
974 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Stephen Dollins says he could walk through the home of most any Christian and would be able to fill a large box with items that would shock you to discover they are occultic and giving Satan permission to destroy you and your family. Stephen Dollins, ex-Satanist High Priestfor seven years with Anton LaVey's Church Of Satan, gives his personal testimony of how the power and love of Jesus Christ delivered him from the dark world. He exposes the subtle devices used to infiltrate the homes of Christians and non-Christians alike to lure the young and old into the practice of witchcraft and Satanism. Discover the evil truth behind the Ouija board, astrology, Tarot cards, psychics, as well astoday's crazes; movies, video games, role-playing fantasy games. Learn about devices used to initiate our children into the world of theoccult by making evil appear "cute", such as: Halloween, Teletubbies, Pokemon and the children's book, Harry Potter. You will learn the evil meaning of symbols used by practitioners of Black Magic, as well as see these symbols used in modern jewelry. Stephen exposes the subliminal messages targeted towards youth through today's Rock music, and much more! This video is uploaded with permission from Stephen Dollins
620 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Z vod čínské řeky Jang-ce vystupuje největší betonová stavba naší planety. Hráz přehrady Tři soutěsky je dlouhá více než dva kilometry a 180 metrů vysoká. V jejich útrobách se nachází třicet dva turbín, každá o výkonu 21 gigawatt. Důvodem pro její výstavbu byla snaha o regulaci nepředvídatelné řeky a dále pak stále roustoucí spotřeba elektrické energie jedné z nejdravějších ekonomik světa. Pod její vahou se prohnula i zemská kůra
1050 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Před shlédnutím si přečtěte doprovodný popis. Prosím také, aby dokument hodnotili pouze lidé, kteří přijímají autoritu Bible. Žádám o to proto, že zřejmě jen pro takové lidi bude video skutečně přínosem a budou ho schopni adekvátně ohodnotit. V opačném případě by mohlo docházet k nepřiměřenému hodnocení, založeném pouze na základě nějakých neurčitých citových pohnutek. Nic nezakazuji, je to jen moje žádost. Chci aby se zachovala výpovědní hodnota hodnocení. Prosím, respektujte tuto žádost. Pokud si myslíte, že, ačkoli nevěřící, se vyznáte ve věci a jste schopni posoudit téma z Biblického hlediska, hodnoťte jak uznáte za vhodné. ... Popis: Starší dokument, seznamující nás s identitou antikrista popsaného v prorocké knize Daniel a zároveň významem čísla 666 z biblické knihy Zjevení Janovo. Dokument odkrývá historická data související s těmito prorockými knihami a na tomto základě identifikuje skutečného antikrista. Film je dabovaný do slovenštiny a je trochu starší tak omluvte malinko horší kvalitu obrazu. ... Přijímám komentáře pokládající rozumné a věcné otázky či logické námitky. Komentáře agresivních militantních drzounů, kteří neví nic o tématu, nebudu tolerovat. Komentáře typu "jak můžeš věřit těmhle kecům" jsou nesmyslné a nepatřičné a budou smazány.
485 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé. Amit Goswami se účastnil mnoha vědeckých projektů po celém světě. Je autorem několika knih přeložených do devíti jazyků včetně vysoce ceněného vysokoškolského skripta Kvantová mechanika, která se na některých univerzitách používá jako učebnice základů matematiky kvantové fyziky. Stejný zájem je i o Goswamiho pozdější knihy zaměřené na netradiční novátorské a mystické výklady kvantové fyziky. Amit je emeritním profesorem teoretické kvantové fyziky na univerzitě v Oregonu, kde učí od roku 1968, a v současnosti také učitelem v Holmesově institutu, filozofickém výzkumném středisku v Los Angeles, a na Univerzitě UniPaz v Portugalsku.
813 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Dokument o Kanibalismu.
277 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Exkluzivní pořad o nejpůsobivějších pracovních plavidlech na světě - nákladních kontejnerových lodích, ledoborcích, transportérech dobytka a dalších - včetně vzácného pohledu nad i pod palubu.
671 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
THE LEOPARD'S LIFE ONE OF THE MOST BEAUDYFULL ANIMALS EVER
761 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Hamburg is a lively metropolis in the north of Germany and contains several green spaces, canals and lakes. Although known as a harbour city, Hamburg is located on the Elbe and is more than a hundred kilometres from the North Sea. Due to its huge river the sheltered harbour is accessible to large containerships. The Speicherstadt is part of the harbour and is the largest warehouse complex in the world and is crossed by canals that are known as fleets. It was once what amounted to a city of warehouses whose Gothic brick architecture with gables, pinnacles and arches created an extraordinary setting. The tower of St.Michaelis Church is lovingly known as 'Michel' and is one of the city's most famous landmarks and it is also one of the most beautiful Baroque buildings in the north of Germany, its white, grey and golden interior being particularly impressive. City Hall highlights the power of the autonomous Hansestadt Hamburg. This impressive building is supported by four thousand oak posts in the former swampland of the Alster. Hamburg is a green city on the water and gateway to the world: a European harbour that contains the spirit of distant lands!
710 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Internetové stránky: http://editmax.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/Editmax
317 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
516 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
What your cat really gets up to when it leaves the cat flap? In a groundbreaking experiment, 50 cats from a village in Surrey are tagged with GPS collars and their every movement is recorded, day and night, as they hunt in our backyards and patrol the garden fences and hedgerows. Cats are fitted with specially developed cat-cams which reveal their unique view of our world. You may think you understand your pet, but their secret life is more surprising than we thought.
383 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 0
V období 2. světové války operovaly na "východních územích" tzv. Einsatzgruppen. Jejich němečtí příslušníci spolu s místními kolaboranty zavraždili na dva miliony lidí, převážně Židů. Francouzský dokumentární cyklus
646 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Why go back to Mars? Far from dead, Mars holds untold potential. Nearly half a century of Mars exploration has yielded tantalizing clues that Mars may once have harbored life—and may harbor it still. The extraordinary landing of a revolutionary rover named Curiosity—which successfully touched down inside the Gale Crater—means we have wheels down on the planet once again, in the form of the most sophisticated robot ever to rove the Mars surface. Will NASA's bold mission and this marvel of technology answer some of our biggest questions and usher in a new golden age of exploration? NOVA goes behind the scenes on NASA's quest to solve the riddles of the red planet.
468 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Stavba dálnice, výroba kovových mincí
884 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (* 14. prosince 1503, Saint-Rémy-de-Provence - 2. července 1566, Salon-de-Provence) byl francouzský lékař, který proslul jako prorok. Narodil se v rodině Židů konvertovaných na křesťanství. V patnácti letech, kdy studuje v Avignonu, je už zkušeným astrologem, který vysvětluje nebeské jevy spolužákům. Roku 1529 začíná studovat lékařskou vědu na univerzitě v Montpellieru. Věnuje se zejména starým lékařským a filozofickým textům, anatomii a lékopisu. Po získání diplomu se zdokonaluje v Agenu pod dohledem lékaře filologa Julese-Césara Scaligera. Jeho manželka a dvě děti podlehly morové epidemii. Nostradamus začíná studovat morovou problematiku v Marseilles a v Aix-en-Provence. Stává se z něj odborník, který na rozdíl od většiny současníků nevěří, že mor je nezvratným Božím prokletím. Snaží se vyrobit lék na bázi cypřiše, kosatce, červené růže a dalších složek. Tvrdí, že všichni, kdo si touto směsí potřou rty, jsou před morem chráněni. Navrhuje hygienická opatření, radí polévat vše octem a rostlinnými esencemi kvůli dezinfekci, chránit si nos a ústa, mýt si ruce před jídlem a podobně. Stejně jako všichni tehdejší lékaři používal i Nostradamus k určování příčin nemocí astrologii. V té době se věřilo, že všechny části těla jsou ovlivněny pohybem planet a jejich konstelacemi. Pomocí hvězd se dostává ke svým proroctvím. Když v jednom z nich předpoví téměř do detailu smrt Jindřicha II., získává si důvěru Kateřiny Medičejské, která jej přijímá do svých služeb. Vrcholu kariéry dosahuje roku 1564, kdy je jmenován dvorním lékařem a rádcem krále Karla IX. O dva roky později umírá Nostradamus v Salon-de-Provence jako jeden z nejuznávanějších mužů francouzského království.
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB