News:


Video kategorie (Dokumenty)

824 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
National Geographic Gang War USA MS-13 Documentary
393 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Kamenné koule, objevované na různých místech světa, jsou skutečnou záhadou. Po několik desetiletí vzrušují odborníky, ale i širokou veřejnost. Jsou tyto objekty pouze přírodním útvarem nebo i kultovním dílem starověkých civilizací? Anebo snad vzkazem jakési neznámé inteligence? Řada hypotéz, které budou v pořadu vysloveny, nemá zatím v současné době oporu ve vědeckých kruzích. Jsou tedy výroky, které v pořadu zazní vůbec pravděpodobné?
407 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
There is a fundamental chasm in our understanding of ourselves, the universe, and everything. To solve this, Sir Martin takes us on a mind-boggling journey through multiple universes to post-biological life. On the way we learn of the disturbing possibility that we could be the product of someone elses experiment.
314 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 0
Příběh o tajném velitelství SS, které na pokyn Himmlera postavili zotročrní pracovníci. Měl se z něj stát pohanský Vatikán Třetí říše.
243 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Egypt - Chrám Ramesse velikého HQ CZ
325 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
In this Documentary you will hear of the underground satanic movement in America.The cults and the abominations that they do in secret and horrific crimes that they get away with.Please watch this and viewer discretion is advice.
732 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v první den roku 2012 co nejsrdečněji pozdravil s přáním, aby byl tento rok pro nás všechny šťastný a úspěšný. Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak než připomenutím smutné události předvánočních dnů, smrti Václava Havla, který se celým svým životem i svými 13 lety ve funkci prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden lidský život, k jehož významu se jistě budeme vracet. Vloni touto dobou jsem vyjádřil přání, aby byl rok 2011 "rokem klidnějším a nadějnějším než roky minulé". Částečně se to splnilo. Žádné velké politické zvraty nenastaly, ale téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které klidu nepřidávaly. Vedle politických stran se jich zúčastňovaly i různé nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit zcela jiné - v jejich očích spravedlivější - přerozdělení bohatství v zemi. Daleko méně se ke slovu dostávali ti méně hlasití, na které sice dnešní ekonomická situace doléhá nejvíce, ale kteří své názory a požadavky nejsou schopni mediálně prezentovat. Věřil jsem také, že rok 2011 "bude rokem ekonomického růstu". Zpočátku to tak vypadalo, ale postupně se růst zpomaloval, jestli se už dokonce nezastavil úplně. Růstových impulzů jsme si doma mnoho nevytvořili a důsledky vnějšího neklidu, zejména dluhové krize a chabého růstu v Evropě, byly větší, než jsme očekávali. Řešení obřích dluhů některých evropských států se stále jen odsouvá do nedohledna. Není bohužel vyloučeno, že se v nejbližších měsících problémy některých zemí ještě dále prohloubí a že se Evropa vrátí do recese. To by zasáhlo i nás. Byl bych rád, kdybych se v tomto svém dnešním, poněkud pesimistickém odhadu mýlil podobně, jak jsem se loni mýlil v odhadu optimistickém. Dvanáctý rok 21. století patrně k nejlehčím patřit nebude. Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je politicky i ekonomicky v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů....
665 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
As China's economy continues to grow and eventually matches US GDP, ... BEIJING -- Is China poised to surpass the United States to become the world's largest economy?
492 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 0
This episode of Awake and Aware Radio was on the holographic nature of this third dimensional illusion that we are collectively experiencing, which we all have the capability of both manifesting our own projection of "reality" by changing the internal source of this very projection. This will go into the actual science and studies behind the holographic universe. I had to skip over some of the information due to time issues, and got slightly cut off at the end, but all the vital information is contained within. Check out the Awake, Aware, and Part of The Solution website: http://www.awakeawareandpartofthesolution.com/default.html If you would like to access the archive of all of the past Awake and Aware Radio Shows, go to www.blogtalkradio.com/infiniteconsciousness Check out Awake, Aware, and Part of The Solution! on facebook. Check out Freedom From Compulsions at www.freedomfromcompulsions.vpweb.com
1089 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Šalomoun (hebrejsky שלמה‎‎, Šlomo) byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l. (Další možné datum úmrtí 933 př. n. l.) Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judského království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon. Šalomounova moudrost Podle biblického vyprávění byl Šalomoun známý pro svou moudrost, kterou přišla obdivovat i Královna ze Sáby. V židovských tradicích je považován za autora tří biblických knih: knihy Přísloví, knihy Kazatel a Písně písní, avšak moderní kritika[kdo?] Šalomounovo autorství jednoznačně zpochybnila. O jeho moudrosti svědčí nejen rozkvět země, obchodu a rozvoj sídelního města Jeruzaléma, ale i fakt, že za 40 let jeho vlády nepoznala země válku - a to je v dějinách výjimečné. Známé je Šalomounovo rozhodnutí při sporu mezi dvěma ženami o dítě: dvěma ženám se současně narodily děti, jedno však zemřelo. Jeho matka si tajně přivlastnila dítě druhé ženy a ta potom nešťastná žádala vrácení, až se celý spor dostal ke králi, kde obě ženy trvaly na svém. Šalomoun tehdy přikázal: Rozetněte dítě vedví a dejte každé ženě po půlce! Jedna z žen chladně souhlasila - druhá úpěnlivě prosila, ať dítě nechají žít a ať ho dají raději její sokyni. Tak král Šalomoun hned poznal, která z žen je pravou matkou dítěte a rozhodl jí dítě vrátit. Odtud také pochází rčení šalomounské rozhodnutí.
1371 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Konzumní děti - celý dokument o reklamě, médiích a obchodní manipulaci Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví. Reklamní psychologiePsychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění. Reklama plní tři základní funkce: Informuje, přesvědčuje a prodává. Psychologie reklamy zkoumá psychické procesy v člověku, které vedou k vyvolání žádoucího efektu, zejména nákupního chování. V tržním hospodářství je reklama nezbytnou součástí ekonomiky. Aktuální výzkumy v zemích EU prokazují, že lidé reklamu chápou jako nedílnou součást svých potřeb a práv. Součástí psychologie reklamy jsou psychologická témata: Paměť a zapomínání Učení Motivace Význam emocí pro reklamu Smyslová psychologie (působení skrze všechny smysly) Sociokulturní rozdíly vnímání a zvyklostí Specifika vlivu různorodých médií Výzkum v oblasti reklamy používá tyto metody: sledování činnosti mozku pomocí magnetické rezonance, sledování pozornosti pomocí oční kamery, cílené experimenty s pokusnými osobami a pozorování; méně efektivní avšak používané jsou dotazování a skupinové rozhovory. Reklamního psychologa obvykle...
602 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Also watch these interesting Documentary ,videos Alien Planets Like Earth - Are we Alone ? (2014 Full Documentary) https://www.youtube.com/watch?v=RNP0qViwwO0 'Mind Uploading' & Digital Immortality May Be Reality By 2030 : Dr. Michio Kaku https://www.youtube.com/watch?v=TVeRMqBX0qE Future Car Technologies That Truly Have a Chance https://www.youtube.com/watch?v=z6-afABCD1M Next Generation US Drones Technology HD https://www.youtube.com/watch?v=CyDYNPipeGE Future of Glasses, Wearable Technology 2015 - (Future Are Here) https://www.youtube.com/watch?v=xiLNCT6lUsU New SmartRings Must Have Gadgets 2014 https://www.youtube.com/watch?v=mcmwjlx109E
354 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
pneumatiky pro letadla, výroba revolverů, umělý trávník
773 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Bart D. Ehrman is an American New Testament scholar, currently the James A. Gray Distinguished Professor of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill. 'Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why' is a book by Bart D. Ehrman, a New Testament scholar at University of North Carolina at Chapel Hill. The book introduces lay readers to the field of textual criticism of the Bible. Ehrman discusses a number of textual variants that resulted from intentional or accidental manuscript changes during the scriptorium era. This book made it to the New York Times Best Seller list. This Christmas gift this book or this video to your Christian friends. Bart D. Ehrman , a former bible scholar is an agnostic now. May Allah guide him to Islam. Please make dua for him as he has given us this beautiful book refuting falsehood of Christianity and making things easy for us. What could be more wonderful than a christian bible scholar exposing the contradictions in his own book.
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB