News:


Řeč těla - Indikátor zájmu | Body Language - Indicators of Interest (IOI's)

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 8pm - Mar 31, 2012
Podívej se online představuje videoklip ukazatelů zájmu. Tento videoklip je součástí dokumentu, který odhaluje řeč těla u žen. Jak vyjadřují jejich zájem o muže. Hostitel postavil klub - jako prostředí a analyzovat, jak ženy reagovaly na některé muže. Ženy ve videu používají řeč těla a odhalily, jak se skutečně cítí muži když o nich mluví. Pokud jste se někdy zamysleli nad tím, zda by žena projevila o vás zájem, je pravděpodobné, že vám svým chováním vysílá signály, aniž byste to věděli. Toto video vám pomůže naučit se některé z těchto ukazatelů zájmu. Poradenství pro muže jak poznat, že žena o vás jeví zájem Tipy a známky přitažlivosti - signály pro muže | http://datingsolutionsformen.com/ presents a video clip on indicators of interest. This video clip is part of a documentary that reveals the body "tells" women use to indicate their interest in men. The host constructed a club-like environment and analyzed how the women responded to certain men. The women in the video used body language to reveal how they really felt about the men they were talking to. If you've ever wondered if a woman was interested in you, chances are she was sending you signals without you even knowing. This video will help you learn some of those indicators of interest. dating advice for men how to tell a woman is interested female indicators of interest first date tips signs of attraction attraction signals dating tips for men
Hodnocení: 3.1 (36 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB