News:


Farma pro budoucnost

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 8am - Apr 6, 2012
To jestli je zemědělská plocha úrodná či nikoliv je otázkou hospodaření a hlavně jejího složení. Po letech hnojením se dá úrodnost půdy zvýšit. Jsou plodiny, které potřebují hodně dusíku, některé molybden či vápník, jiné nesnáší chlor, atd. Pokud chcete kvalitní plodiny, musíte jim dopřát. Jinak budou živořit. Pokud chcete hnojit chlévskou mrvou, musíte mít zvířata, která musíte něčím živit. Na zimu jim musíte nadělat píci. Teorie je jedna věc,ale postavte se před pole a vypěstujte něco... :) Zas takový teoretik nejsem, pokud Vás zajímá nový nebo jiný způsob pěstování plodin v souladu s přírodou, zajímejte se o permakulturu - to ostatní jsou výmluvy. Dále se k tomu již vyjadřovat nebudu., ještě mohu doporučit Mysli globálně, jednej lokálně.
Hodnocení: 2.9 (29 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB