News:


Kristiánův nový portrét - Gumídci méďové

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 9pm - Apr 10, 2012
Králi Kristiánovi se dostane do rukou Bóžův portrét Kláry s Bárou. Protože zrovna hledá někoho kdo by namaloval jeho vlastní portrét, zeptá se Kryštofa, kdo je malířem...
Hodnocení: 2.7 (22 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB