News:


Kdo je antikrist, co znamená číslo 666 z biblického proroctví

Podobná videa
Více videí z této kategorie
Host » 8pm - Apr 25, 2012
Před shlédnutím si přečtěte doprovodný popis. Prosím také, aby dokument hodnotili pouze lidé, kteří přijímají autoritu Bible. Žádám o to proto, že zřejmě jen pro takové lidi bude video skutečně přínosem a budou ho schopni adekvátně ohodnotit. V opačném případě by mohlo docházet k nepřiměřenému hodnocení, založeném pouze na základě nějakých neurčitých citových pohnutek. Nic nezakazuji, je to jen moje žádost. Chci aby se zachovala výpovědní hodnota hodnocení. Prosím, respektujte tuto žádost. Pokud si myslíte, že, ačkoli nevěřící, se vyznáte ve věci a jste schopni posoudit téma z Biblického hlediska, hodnoťte jak uznáte za vhodné. ... Popis: Starší dokument, seznamující nás s identitou antikrista popsaného v prorocké knize Daniel a zároveň významem čísla 666 z biblické knihy Zjevení Janovo. Dokument odkrývá historická data související s těmito prorockými knihami a na tomto základě identifikuje skutečného antikrista. Film je dabovaný do slovenštiny a je trochu starší tak omluvte malinko horší kvalitu obrazu. ... Přijímám komentáře pokládající rozumné a věcné otázky či logické námitky. Komentáře agresivních militantních drzounů, kteří neví nic o tématu, nebudu tolerovat. Komentáře typu "jak můžeš věřit těmhle kecům" jsou nesmyslné a nepatřičné a budou smazány.
Hodnocení: 3.4 (14 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB