News:


UTAJENÁ RODINA JEŽÍŠE - židovské kořeny římské církve

Podobná videa
Více videí z této kategorie
Host » 7pm - May 3, 2012
Sledujte příběh o spiknutí, které Dan Brown neodhalil, přestože je významnější než „Šifra mistra Leonarda". Bylo více než 2000 let opomíjeno a utajováno a vrací se zpět k samým počátkům křesťanství. Robert Beckford odtajňuje pravdivý příběh o Ježíšově lidské rodině, která existovala nejméně 300 let po jeho smrti a sehrála významnou úlohu při zakládání křesťanství. Robert nakonec s využitím svých odborných znalostí a výpovědí světově uznávaných odborníků na bibli rozluští biblický kód, který odhalí, jak církev vymazala rodinu Ježíše z oficiálních historických pramenů. Britský dokument z roku 2006.
Hodnocení: 2.7 (34 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB