News:


Marketa Lazarová (1967) - český film

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 1am - Oct 4, 2011
Proslulá historická balada Františka Vláčila dodnes fascinuje zemitostí, s jakou je postižen život ve středověku. Titulní hrdinkou je ctná dívka, předurčená klášteru, ale přinucená stát se milenkou násilnického mladíka... Brutální boje i bizarní postavičky ploužící se zdivočelou zemí jsou postiženy s mimořádnou výmluvností i obrazovou podmanivostí. Film se skládá ze dvou částí: "Straba" a "Beránek boží" a byl natočen v letech 1965 - 1967. | English, Spanish, French, Portuguese (Brazil) and Serbian subtitles. Marketa Lazarová is a 1967 Czechoslovak historical film directed by František Vláčil. It is an adaptation of a novel of the same name by Vladislav Vančura. The movie takes place in the Middle Ages, and tells the story of a daughter of a feudal lord who is kidnapped by neighbouring robber knights and becomes a mistress of one of them. Marketa Lazarová was voted the all-time best Czech movie in a prestigious 1998 poll of Czech film critics and publicists. Theodor Pištěk designed the costumes for the film.
Hodnocení: 2.6 (34 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB