News:


Zabudnutý svet Komunizmu - Kráľovstvo zabudnutia

Podobná videa
Více videí z této kategorie
Host » 6pm - Jan 8, 2013
Zapoměnutý svět komunismu - království zapomení Kráľovstvo zabudnutia (Československo) Česi a Slováci sa mali stať súčasťou Sovietskeho experimentu a zmeniť svet. Komunisti sa pokúsili o novú reformu spoločnosti a vytvorenie nového typu ľudí.Pokusy o reformu brutálne potlačila invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Československo sa stalo známym ako "Kráľovstvo zabudnutia". Do roku 1950 bolo Československo v zajatí stalinistického teroru. Vykonštruované megaprocesy, ktoré sa tu konali boli najväčšie vo východnej Európe. Takmer štvrť milióna ľudí uznali vinnými z politických zločinov, posadili do väzenia a 178 popravili. Ohavná bola myšlienka násilného združstevňovania roľníkov a vytvorenia modelu socialistickej dediny. V roku 1968, keď sa do čela komunistickej strany postavil A. Dubček svitla nádej v podobe Pražskej jari, no už v auguste toto istého roku ju invázia vojsk Varšavskej zmluvy prerušila a trvalo vyše 20 rokov, keď po páde Berlínskeho múru, Nežná revolúcia ukončila nadvládu komunizmu aj v Československu.
Hodnocení: 2.9 (34 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB