News:


David Gruber a jeho zlaté věty time managementu 1986

Podobná videa
Více videí z této kategorie
Host » 7pm - Jan 8, 2013
Před tímto pořadem bylo v tomto oboru „naprosté temno". Zde David Gruber popisuje, půvabná asistentka Martina znázorňuje na tabuli. První český televizní vzdělávací pořad mj. o hospodaření s časem.
Hodnocení: 2.9 (32 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB