News:


O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku (1979)

Podobná videa
Více videí z této kategorie
Host » 3pm - Jan 24, 2013
pohádka ČST Praha z roku 1979 (Pozn.: Námět kouzelného ovoce je v pohádkách oblíbený, třeba v Ježčí kůži /1978/ se také jako zde pojídaly hrušky a jablka /tam ovšem princezně nenarostly parohy, ale změnila se v ježka/. I motiv poctivého mládence, který si myslí na lepší, ale nakonec si uvědomí, že tak věrně jako prosté vesnické děvče jej nikdo nikdy mít rád nebude /a takovou dívku v obou inscenacích hrála Dagmar Veškrnová :-)/, mají obě pohádky, ale i mnohé další, společný. Jan Drda základní schéma obohatil vedlejšími motivy, filmaři předlohu adaptovali pro televizi s lehkostí a vtipem, jak to máme rádi, herci se báječně zhostili svých rolí a máme zde příjemnou, veselou pohádku, na niž se vždycky rádi podíváme. Škoda, že tvůrci více nepřiblížili, která z Drdových pohádek posloužila jako předloha. Mně se to vypátrat nepodařilo.) scénář: Helena Sýkorová (na motivy pohádky Jana Drdy) dramaturgie: Anna Jurásková hudba: Otmar Mácha (text písně: ?) režie: Libuše Koutná hráli: Marcel Vašinka (Kuba), Dagmar Veškrnová (Amálka), Miroslav Masopust (Matěj), Milena Kleinerová (hostinská Terezka), Lenka Kořínková (princezna), Miroslav Zounar (hofmistr), národní umělec Ladislav Pešek (děda vandrovní), Stanislav Fišer (myslivec), Ladislav Potměšil (čepičář), Radúz Chmelík (hodinář), Oldřich Vlach (kovář), Jan Faltýnek (sklář), Otakar Brousek ml. (Pepík), Kateřina Lírová (komorná), Jan Kuželka (Profous), Jiří Krampol (granátník) a další
Hodnocení: 3.1 (25 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB