News:


Schwerin, Germany

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 11pm - Nov 21, 2011
Schwerin, starší český název Zvěřín (podle slovanského zver, česky zvěř), je město v severním Německu. Je rovněž hlavním městem spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. V roce 2005 mělo 97 045 obyvatel. Schwerin je obklopen jezery. Největší z nich, Schwerinské jezero (Schweriner See), zabírá plochu 60 km². Městskou pamětihodností je zámek, který se nachází na ostrově ve Schwerinském jezeře. | Geografie | Sousední obce: Leezen, Raben Steinfeld, Plate, Lübesse, Holthusen, Pampow, Klein Rogahn, Wittenförden, Brüsewitz, Pingelshagen, Klein Trebbow, Seehof a Lübstorf. | Historie | První písemná zmínka je z roku 1018, kdy zde leželo sídliště západních Slovanů, zvané Zuarin. Samotné město vzniklo 1160m od roku 1358 součást meklenburského vévodství. V letech 1918 - 1934 hlavní město svobodného státu Meklenbursko-Přední Pomořansko, 1934 - 1952 hlavní město Meklenburska, po zrušení spolkových zemí v bývalé NDR v letech 1952 - 1990 krajské město. OD roku 1990 hlavní město spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Hodnocení: 2.9 (35 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB